icon-Leverandør-til-kommunen

Leverandør til kommunen

Tærskelværdier for udbud og tilbudsindhentning

Tærskelværdierne er de beløbsgrænser, der afgør, hvornår og hvordan en given kontrakt er omfattet af udbudslovens regler. Beløbet beregnes af hele kontraktsummen eller varekøbets værdi.

Assens Kommune er underlagt de til enhver tid gældende regler i tilbudsloven og udbudsloven, som omfatter de kontrakter, offentlige myndigheder indgår med eksterne leverandører. 

Alle indkøb over 100.000 kr. for Assens Kommune som én samlet organisation konkurrenceudsættes.

Kontakt Økonomi og Indkøb

Tlf: 64 74 75 04

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.