icon-Leverandør-til-kommunen

Leverandør til kommunen

FAQ om indkøb og udbud

I vores FAQ om indkøb og udbud i Assens Kommune kan du bl.a. finde information om, hvilke regler der gælder for kommunens indkøb og hvordan du kan blive leverandør til Assens Kommune.

FAQ om indkøb og udbud i Assens Kommune

 • Udbudslovens regler sætter rammerne for, hvornår og hvordan Assens Kommune går i udbud med en aftale. Reglerne om udbud gælder for kontrakter, som offentlige myndigheder indgår med eksterne leverandører. 

  Beløbsgrænserne – de såkaldte tærskelværdier – for, hvornår kommunen skal annoncere eller gennemføre EU-udbud, finder du på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside 

  Vurderingen af kontraktens eller varekøbets størrelse skal ske for Assens Kommune som én samlet organisation. Alle indkøb over 100.000 kr. konkurrenceudsættes.

 • For at sikre en tæt kontakt til det private erhvervsliv og en åben adgang til de mange offentlige opgaver, der udbydes i Assens Kommune, har vi valgt at tilbyde alle interesserede virksomheder muligheden for at registrere sig på vores leverandørliste. Det er et tilbud, som alle leverandører kan vælge at benytte sig af, men er du håndværker eller entreprenør er registrering på leverandørportalen obligatorisk, hvis du ønsker at løse bygge- og anlægsopgaver for Assens Kommune. Se mere på siden Leverandørportal.

  Hvis du ønsker at byde på et varekøb eller en opgave i udbud, er det vigtigt at være opmærksom på, om dit tilbud opfylder kravene i udbudsmaterialet. Det er afgørende for, om Assens Kommune ifølge lovgivningen må behandle dit tilbud. Det er vigtigt, at du opfylder både kravspecifikation og udbudsbetingelser.

 • På vores side Assens Kommunes udbud kan du orientere dig om både aktuelle og afsluttede udbud. Vores udbud offentliggøres også på TED-databasen (EU-udbud) og på Udbud.dk (annonceringer).

  På siden Udbudsplan kan du se kommunens udbudsplan, som er en oversigt over vores planlagte udbud for det kommende år. 

 • Assens Kommune må ikke tage dit tilbud i betragtning, hvis det ikke er nået frem inden tilbudsfristen - heller ikke selv om tidsfristen kun er overskredet med få minutter. Det er derfor vigtigt, at du sender dit tilbud i god tid og gerne som ekspreslevering, hvis du ikke personligt afleverer tilbuddet til os på Assens Rådhus. 

 • Som udgangspunkt må Assens Kommune ikke tage kontakt til en tilbudsgiver, som f.eks. har glemt at vedlægge et bilag. Under særlige omstændigheder kan der dog være mulighed for, at kommunen kan gøre opmærksom på fejlen og tillade, at leverandøren eftersender det manglende bilag.

  Det er dog vigtigt, at du som tilbudsgivende leverandør sørger for at gennemgå dit tilbud grundigt inden afsendelse. Brug udvælgelseskriterierne i udbudsmaterialet som tjekliste til at sikre dig, at du har al den påkrævede information og dokumentation med i dit tilbud til kommunen, herunder:

  • Dokumentation for forsikring
  • Dokumentation for regnskaber
  • Tro og love-erklæring eller Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD)
  • Serviceattest
  • M.v.

Se også ...

Kontakt Økonomi og Indkøb

Tlf: 64 74 75 04

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.