icon-Flyt_byg-og-bo

Investér i boligbyggeri

Investér i ejendom til salg eller udlejning: Byg op til 39 boliger i Aarup (Skovhusene)

Der er efterspørgsel på boliger i Aarup på Fyn og nu er der mulighed for at bygge op til 39 boliger, de såkaldte "Skovhuse".

En ny lokalplan udlægger området øst for Solbakken til tæt-lavt boligbyggeri.

Assens Kommune ejer arealet, og det er ønsket at sætte gang i udviklingen i Aarup, jfr. byvækstplanen fra december 2018. Lokalplanen er derfor udarbejdet med tanke på at sælge arealer til investorer, som ønsker at bygge tæt-lav boliger med på salg eller udlejning.

Udbud

Arealet er nu i udbud. 

Kontakt jurist Jesper Nicolaisen for at få tilsendt udbudsmaterialet. 

Jesper Nicolaisen
Telefon: 64 74 74 38
jenik@assens.dk

Luftbillede af området

Omfang og placering af bebyggelse af lokalplanområdet

Illustrationskort

Inden for lokalplanområdet er der mulighed for at opføre 39 boliger i form at tæt-lav bebyggelse, i form af dobbelthuse, rækkehuse, klyngehuse eller lignende. Fire byggefelter er placeret på de mest jævne flader, hvor der er plads til at opføre boliger. Området er skrånende fra nord mod syd, hvor boliger skal opføres i 1½-2 etager. Dette er med henblik på at udnytte områdets udsigt i sydgående retning mod Skydebjerg, og det vil være oplagt at lave altaner eller tagterrasser.

Området er i dag grønt med megen beplantning. Dele af beplantningen bevares og det grønne udtryk i form af passager og beplantning, som ses i det sydlige Aarup, skal ligeledes præge arealet. De grønne passager bryder tre af byggefelterne og udlægger stier til brugerne af området. Der udlægges et grønt rekreativt areal, som skal indeholde et regnvandsbassin. Der er i dette areal mulighed for at opføre rekreative bebyggelse i form af legeplads, bålsted, badebro og lignende.

Lokalplanområdet er 48.341 m2 hvor af 17.142 m2 er udlagt som byggefelter. Hver bolig skal placeres på en grund på min. 250 m2, og skal inklusiv andel af fællesarealer have en grundstørrelse på min. 400 m2 pr. bolig. Derudover har området har en bebyggelsesprocent på 40.

Lokalplanen er i overensstemmelse med byvækstplanen, som Assens Kommune vedtog i december 2018.

Boligmarked i Assens Kommune

Grafen viser, hvilken boligform de eksisterende borgere ønsker at bosætte sig I, når de skal flytte. Aarup ligger i Byvækstbåndet. (s. 5 i "Potentialevurdering Assens Kommune")

Boligmassen i Assens Kommune består primært af villaer og rækkehuse. Der er kun meget få lejligheder til rådighed (9%). Imidlertid er der en langt større andel af kommunens borgere, der ønsker at flytte i enten leje- eller ejerlejlighed, næste gang de skal flytte, nemlig ca. 27%. Hvis ikke der rettes op på denne skævhed, vil det betyde, at mange vil være nødsaget til at søge bolig uden for kommunen, hvis deres boligønsker skal opfyldes.

Priserne på boliger i Assens Kommune ligger i gennemsnit på 7.000 kr./m2. Hvis man ser på de borgere, der vil overveje at flytte til Assens Kommune og zoomer ind på de 25%, der er villige til at betale mest for en ny bolig, er gennemsnittet helt oppe på 26.000 kr./m2. Det vil typisk være disse personer, som kan honorere de prisniveauer, som en investor kan acceptere. Det vil sige, at der findes et realistisk marked for nye boliger i Assens Kommune.

Hvis man ser på potentialet for Assens Kommune og tager udgangspunkt i pris- og lejeniveauer (22-24.000 kr./m2 for ejerboliger og +1.100 kr./m2/år for lejeboliger), så er det beregnede 5-årige potentialeniveau (den samlede forventede boligefterspørgsel) på 764 boliger. Derfor er ”evne og vilje” til stede, hvis de rette ”produkter” kan findes/skabes. De klart største volumener til (for en investor) acceptable prisniveauer findes blandt små- og mellemstore lejligheder, hvor der alt andet lige må forventes at vise sig en udækket efterspørgsel fremover.

(Uddrag af Potentialevurdering, Exometric, april 2018)

Jeg vil gerne vide mere

Oplysning om behandling af personoplysninger

Kontakt

Spørgsmål vedrørende plangrundlaget

Ralph Jensen
Planlægger
Telefon: 64 74 72 08
rajen@assens.dk

Spørgsmål vedrørende salg af arealet

Jesper Nicolaisen
Jurist
Telefon: 64 74 74 38
jenik@assens.dk

Kontakt Plan

Tlf: 64 74 75 20

Send almindelig e-mail
Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.