icon-Det-rigtige-sted-til-din-virksomhed

Det rigtige sted til din virksomhed

Kommune- og lokalplan

Kommuneplan

Kommuneplanen er kommunens plan for den fysiske udvikling 12 år frem. Dokumentet beskriver hovedstrømninger, visioner og mål for vores udvikling inden for alle områder og er grundlaget for at kunne lægge mere detaljerede planer. Samtidig bliver planen revideret i hver valgperiode. Hvert fjerde år udarbejdes en planstrategi, hvor det besluttes, hvilke dele af kommuneplanen der skal revideres.

Kommuneplanen er ikke direkte bindende for borgeren, men kommunen skal arbejde for, at planen bliver gennemført. Planen indeholder en hovedstruktur, der beskriver den overordnede udvikling, retningslinjer for en række temaer samt kommuneplanrammer. Rammerne angiver et arealudlæg til forskellige anvendelser og beskriver det overordnede indhold i en fremtidig lokalplan for området.

Lokalplan

Inden du kan sætte et større byggeri, anlægsarbejde eller nedrivning i gang, skal du have udarbejdet en lokalplan. En lokalplan er med til at styrke udviklingen i et område, så der er en sammenhæng med den overordnede planlægning.

I en lokalplan fastlægger byrådet bestemmelser for områdets fremtidige anvendelse. Det drejer sig blandt andet om, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, veje, stier og så videre skal placeres og udformes inden for et bestemt område.

I forbindelse med vedtagelse af lokalplaner skal offentligheden inddrages. Derfor bliver planen offentliggjort i otte uger, før byrådet træffer den endelige beslutning om lokalplanen. I de otte uger kan borgere og myndigheder komme med ændringsforslag og bemærkninger til lokalplanforslaget.

Lokalplaner udarbejdes i samarbejde mellem planafdelingen og rådgiver. I den forbindelse er der udarbejdet lokalplanskabeloner som sikrer, at lokalplanen lever op til planlovens bestemmelser.

ErhvervsKontakten kan hjælpe dig med at undersøge, om din virksomhed passer med de gældende planer eller guide dig til andre steder, hvor din virksomhed kan passe ind. Alternativt kan lokalplanen ændres, men det kræver en længere proces.

Kontakt ErhvervsKontakten

Åbningstider:
Mandag-onsdag 10-15
Torsdag 10-17
Fredag 10-13

Tlf: 64 74 64 67

Send almindelig e-mail
Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.