icon-Byggeri-og-ejendom

Byggeri og ejendomme

Hvad kræver en byggetilladelse?

Nybygning, tilbygning og ændret anvendelse kræver byggetilladelse

Eksempler på byggearbejder som kræver byggetilladelse:

 • Nybygning til etagebolig eller erhverv, fx kontor, landbrug og industri.
 • Tilbygning til eksisterende bygning med etagebolig eller erhverv.
 • Udnyttelse af eksisterende tagetage til etagebolig eller erhverv.
 • Ny kvist i tagetagen.
 • Ændret anvendelse, (f.eks. fra lager til produktion eller omvendt).
 • Indvendig ombygning, som berører bærende konstruktioner og brandforhold.
 • Indretning af lejlighed i f.eks. tagetagen (vandret lejlighedskel)
 • Solcelleanlæg på terræn eller eksisterende tagkonstruktion.
 • Opsætning af ventilationsanlæg på eksisterende tag

Visse ombygninger i etagebolig- eller erhvervsenhed kræver ikke tilladelse

Eksempler på byggearbejder, som ikke kræver tilladelse:

 • Ombygning i én etageboligenhed uden ændring på bærende konstruktioner.
 • Ombygning i én erhvervsenhed uden ændring på bærende konstruktioner og flugtveje.
 • Ombygning i én kontorenhed i traditionelt kontorbyggeri uden ændring på bærende konstruktioner og flugtveje.

For at det ikke kræver en byggetilladelse kræver det at enhedens areal ikke udvides. Udvides enhedens areal, skal der søges en byggetilladelse.


Reglerne i bygningsreglementet og lokalplaner skal stadig overholdes, selvom byggearbejdet ikke kræver byggetilladelse. Ellers skal ejer søge en dispensation inden opstart.
Bygningsreglementet indeholder fx regler om tilgængelighed, brandmæssige forhold, indeklima og isolering.
Lokalplaner kan indeholde regler om anvendelsen af lokalerne, udformning og materialer på facader og tag. I bevarende lokalplaner skal facadeændringer og skiltning ofte godkendes inden opstart, da der skal tages hensyn til bygningens arkitektur.
Når byggearbejdet er færdigt, skal ejer sende oplysninger om ændringer til BBR (Bygnings- og Boligregistret), så registret kan blive ajourført.

Legepladser og andre faste konstruktioner

Eksempler på byggearbejder som kræver byggetilladelse:

 • Etablering af ny legeplads, herunder motionslegepladser
 • Udskiftning af delelementer (f.eks. et gyngestativ)
 • Etablering af multibane, skaterbane og lignende
 • Opsætning af bålhytter og shelters
 • Opsætning af pyloner, skilte af en hvis størrelse og lignende

 

Kontakt Team Byggesag

Tlf: 64 74 75 19

OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.