Skip til hoved indholdet
    Hjem Erhverv Byggeri og ejendomme Er din virksomhed placeret i landzonen

Er din virksomhed placeret i landzonen

Landzonetilladelser

I landzone kræver det tilladelse fra kommunen, hvis du vil udstykke, bygge nyt eller ændre anvendelsen af bygninger/ ubebyggede arealer.

Hvis du er i tvivl om dit kommende byggeri eller udstykning ligger i landzone eller har spørgsmål vedrørende landzone, er du velkommen til at kontakte os i Plan på telefon: 64 74 75 20 eller på mail til plan på dette link.

OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.

Er din virksomhed placeret i landzonen, er den omfattet af planlovens landzonebestemmelser.

Det betyder, at hvis din virksomhed ønsker at bygge nyt, udvide eller ændre på anvendelse af eksisterende bygninger/arealer, skal du søge om landzonetilladelse hos kommunen. Der er visse undtagelser, som ikke kræver landzonetilladelse, og i visse tilfælde kan der være forhold, der kræver andre tilladelser; som for eksempel byggetilladelse eller dispensation fra Naturbeskyttelseslovens byggelinjer.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du skal have landzonetilladelse, og hvilke øvrige lovgivninger din ansøgning eventuelt skal behandles efter, kan du få flere oplysninger ved at henvende dig til ErhvervsKontakten. Her kan du også få vejledning om, hvilket materiale vi har brug for for at kunne behandle din ansøgning.

Vi anbefaler, at du sender både ansøgning, tegninger og andet materiale om byggeriet digitalt til os.

En landzonetilladelse skal offentliggøres, og klagefristen på fire uger skal være udløbet uden klager, inden tilladelsen kan udnyttes, og byggetilladelse kan gives.

Sådan ansøger du om landzonetilladelse

Det får du brug for til din ansøgning:

  1. Tegninger/skitser, beliggenhedsplan mv., der tydeligt viser forholdene

Plan

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Telefontider

Få seneste nyt

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens

CVR: 29189692

Telefon: 64 74 74 74

Telefontider

Nyttige links