Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati og indflydelse Høringer og afgørelser Tommerup St. Varmeforsyning Amba, Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelse

Tommerup St. Varmeforsyning Amba, Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelse

Assens Kommune har meddelt tillægsgodkendelse til miljøgodkendelse til varmepumper på Parkvej 27, 5690 Tommerup, samt afgørelse om at ændring ikke kræver udarbejdelse af VVM.

Tillægsgodkendelsen, der omhandler 2 varmepumpeenheder til produktion af fjernvarme, viser at virksomheden kan drives uden væsentlig påvirkning af miljøet.

Du kan læse mere på nedenstående links:

Afgørelserne er meddelt og offentliggjort den 12. oktober 2023. Afgørelserne kan påklages.

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan indenfor de næste fire uger klage over afgørelsen til Natur- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Nævnenes Hus hjemmeside naevneneshus.dk.

 Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Vejledning om hvordan du skal logge på og anvende Klageportalen, findes på Nævnenes Hus hjemmeside samt på www.borger.dk og www.virk.dk
Klagen skal være indgivet senest den 9. november 2023.

Spørgsmål kan sendes til industri@assens.dk.

Miljø og Natur

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Telefontider

OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge dit MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.

Få seneste nyt

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens

CVR: 29189692

Telefon: 64 74 74 74

Telefontider

Nyttige links