Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati og indflydelse Høringer og afgørelser Tilladelse til afledning af spildevand og tag- og overfladevand til forsyningens kloak

Tilladelse til afledning af spildevand og tag- og overfladevand til forsyningens kloak

Klagefrist: 9. november 2023

Eksisterende dagligvarebutik COOP 365 på Østergade 4 skal udvides med yderligere 200 m2. I dag er der bebygget med ca. 864 m2. Desuden skal bebyggelsen på naboejendommen Østergade 4A nedrives og der bliver etableret en parkeringsplads.

Du kan læse hele tilladelsen her

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra annonceringen af afgørelsen på Assens Kommunes hjemmeside.

Klage over afgørelsen skal indgives direkte til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen som findes på forsiden af www.naevneneshus.dk.

Kontakt

Har du spørgsmål, kan du henvende dig til Miljø og Natur, att. René Holst, tlf.: 64 74 75 11.

 Offentliggjort: 11. oktober 2023

Miljø og Natur

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Telefontider

OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge dit MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.

Få seneste nyt

Rådhus Allé 5
5610 Assens

CVR: 29189692

Telefon: 64 74 74 74

Telefontider

Nyttige links