Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati og indflydelse Høringer og afgørelser Stena Recycling A/S, Tillægtil miljøgodkendelse

Stena Recycling A/S, Tillægtil miljøgodkendelse

Assens Kommune har meddelt tillæg til miljøgodkendelse til Stena Recycling A/S, Damsbovej 20, 5492 Vissenbjerg samt afgørelse om at ændring ikke kræver udarbejdelse af VVM.

 Tillægsgodkendelsen, som omhandler udendørs oplag af maksimalt 24 m3 brandbare væsker i godkendt emballage (IBC tanke) i 2 overdækkede adskilte miljøstationer, viser at virksomheden kan drives uden væsentlig påvirkning af miljøet.

Læs mere på nedenstående links:

 Afgørelserne er meddelt og offentliggjort den 17. oktober 2023. Afgørelserne kan påklages.

 Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan indenfor de næste fire uger klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevare­klagenævnet via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Nævnenes Hus hjemmeside www.naevneneshus.dk Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Vejledning om hvordan du skal logge på og anvende Klageportalen, findes på Nævnenes Hus hjemmeside samt på www.borger.dk og www.virk.dk . Klagen skal være indgivet senest den 14. november 2023.

Spørgsmål kan sendes til industri@assens.dk.

Miljø og Natur

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Telefontider

OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge dit MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.

Få seneste nyt

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens

CVR: 29189692

Telefon: 64 74 74 74

Telefontider

Nyttige links