Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati og indflydelse Høringer og afgørelser Miljøgodkendelse til nyttiggørelse af ren jord ved terrænregulering på Havelundvej 3

Miljøgodkendelse til nyttiggørelse af ren jord ved terrænregulering på Havelundvej 3

Assens Kommune har meddelt miljøgodkendelse til nyttiggørelse af ren jord ved terrænregulering på mat. 8ae Skalbjerg By, Vissenbjerg beliggende Havelundvej 3, 5492 Vissenbjerg.

Miljøgodkendelsen, der omhandler nyttiggørelse af 20.000 m3 ren jord ved terrænregulering af et 2 ha vandlidende landbrugsareal, viser at anlægningen kan udføres uden væsentlig påvirkning af miljøet.

Afgørelserne er meddelt og offentliggjort den 9. februar 2024. Afgørelserne kan påklages.

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan indenfor de næste fire uger klage over afgørelsen til Natur- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Nævnenes Hus hjemmeside www.naevneneshus.dk Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Vejledning om hvordan du skal logge på og anvende Klageportalen, findes på Nævnenes Hus hjemmeside samt på www.borger.dk og www.virk.dk . Klagen skal være indgivet senest den 8. marts 2024.
Spørgsmål kan sendes til industri@assens.dk.

Miljø og Natur

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Telefontider

OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge dit MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.

Få seneste nyt

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens

CVR: 29189692

Telefon: 64 74 74 74

Telefontider

Nyttige links