Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati og indflydelse Høringer og afgørelser Landzonetilladelse til opsætning af skurvogn

Landzonetilladelse til opsætning af skurvogn

Assens Kommune giver landzonetilladelse til opsætning af skurvogn på ejendommen matr. nr. 7q, Helnæs By, Helnæs, beliggende Strandbakken 31, 5631 Ebberup.

Landzonetilladelse til opsætning af skurvogn

Tilladelsen er givet i henhold til bestemmelserne i § 35 i Lov om Planlægning.

Offentliggjort den 5. oktober 2023 – Klagefrist udløber den 2. november 2023.

Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende organisationer og foreninger, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Klagen skal indgives til Klageportalen via borger.dk eller virk.dk

Plan

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Telefontider

Få seneste nyt

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens

CVR: 29189692

Telefon: 64 74 74 74

Telefontider

Nyttige links