Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati og indflydelse Høringer og afgørelser Landzonetilladelse til opførelse af madpakkehus

Landzonetilladelse til opførelse af madpakkehus

Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af madpakkehus på ejendommen matr. nr. 47c, Langsted By, Verninge, beliggende Langstedvej 500, 5690 Tommerup.

  • Du kan se hele tilladelsen her

Tilladelsen er givet i henhold til bestemmelserne i § 35 i Lov om Planlægning.

Offentliggjort den 13. oktober 2023 – Klagefrist udløber den 10. november 2023.

Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende organisationer og foreninger, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Klagen skal indgives til Klageportalen via borger.dk eller virk.dk

Plan

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Telefontider

Få seneste nyt

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens

CVR: 29189692

Telefon: 64 74 74 74

Telefontider

Nyttige links