Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati og indflydelse Høringer og afgørelser Landzonetilladelse til midlertidigt mulddepot

Landzonetilladelse til midlertidigt mulddepot

Assens Kommune giver landzonetilladelse til midlertidigt mulddepot på ejendommen matr. nr. 24a, Brylle By, Brylle, beliggende Humlekrogen 18, 5690 Tommerup.

Du  kan se hele tilladelsen her

Tilladelsen er givet i henhold til bestemmelserne i § 35 i Lov om Planlægning.

Offentliggjort den 17. november 2023 – Klagefrist udløber den 15. december 2023.

Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende organisationer og foreninger, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Klagen skal indgives til Klageportalen via borger.dk eller virk.dk

Plan

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Telefontider

Få seneste nyt

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens

CVR: 29189692

Telefon: 64 74 74 74

Telefontider

Nyttige links