Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati og indflydelse Høringer og afgørelser Landzonetilladelse til midlertidig opstilling af beboelsesvogn

Landzonetilladelse til midlertidig opstilling af beboelsesvogn

Assens Kommune giver landzonetilladelse til midlertidig opstilling af beboelsesvogn på ejendommen matr. nr. 17i, Frøbjerg By, Orte, beliggende Bankevejen 10, 5560 Aarup.

Tilladelsen er givet i henhold til bestemmelserne i § 35 i Lov om Planlægning.

Du kan se hele tilladelsen her

Offentliggjort den 7. november 2023 – Klagefrist udløber den 5. december 2023.

Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende organisationer og foreninger, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Klagen skal indgives til Klageportalen via borger.dk eller virk.dk

Plan

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Telefontider

Få seneste nyt

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens

CVR: 29189692

Telefon: 64 74 74 74

Telefontider

Nyttige links