Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati og indflydelse Høringer og afgørelser Landzonetilladelse til midlertidig bibeholdelse af stuehus

Landzonetilladelse til midlertidig bibeholdelse af stuehus

Assens Kommune giver landzonetilladelse til midlertidig bibeholdelse af stuehus på ejendommen matr. nr. 25c, Strandby By, Strandby, beliggende Strandbyvej 36, 5683 Haarby.

  • Du kan se hele tilladelsen her

Tilladelsen er givet i henhold til bestemmelserne i § 35 i Lov om Planlægning.

Offentliggjort den 21. november 2023 – Klagefrist udløber den 19. december 2023.

Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende organisationer og foreninger, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Klagen skal indgives til Klageportalen via borger.dk eller virk.dk

Plan

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Telefontider

Få seneste nyt

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens

CVR: 29189692

Telefon: 64 74 74 74

Telefontider

Nyttige links