Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati og indflydelse Høringer og afgørelser Husdyrtilladelse - Toftevej 56, 5690 Tommerup

Husdyrtilladelse - Toftevej 56, 5690 Tommerup

Assens Kommune har meddelt husdyrtilladelse til husdyrbrug på landbrugsejendommen Toftevej 56, 5690 Tommerup.

Der er meddelt tilladelse til et produktionsareal på 3.328 m2 med dyretyperne fasankyllinger, smågrise og/eller slagtesvin. Der bygges nye fasanstalde, som der er meddelt tilladelse til i 2022. 

Hele husdyrtilladelsen med bilag kan ses via nedenstående links.

Har du spørgsmål, kan du kontakte Trine Bonrud Helleskov, Miljø og Natur på tlf. 64 74 75 11 eller mail landbrug@assens.dk.  

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og fødevareklagenævnet, som vil opkræve et klagegebyr på kr. 900 for borgere og kr. 1.800 for virksomheder mv. En evt. klage skal indgives via Klageportalen, som kan tilgås vis www.naevneneshus.dk. Klagen skal være indgivet senest 8. marts 2024.

Miljø og Natur

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Telefontider

OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge dit MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.

Få seneste nyt

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens

CVR: 29189692

Telefon: 64 74 74 74

Telefontider

Nyttige links