Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati og indflydelse Høringer og afgørelser Husdyrtilladelse Højrupvej 46, 5620 Glamsbjerg

Husdyrtilladelse Højrupvej 46, 5620 Glamsbjerg

Assens Kommune har meddelt husdyrtilladelse til husdyrbrug på landbrugsejendommen Højrupvej 46, 5620 Glamsbjerg.

Der er meddelt tilladelse til et produktionsareal på  870 m2 til fasankyllinger. Der bygges et nyt fasanhus sydøst for ejendommen. Hele husdyrtilladelsen med bilag kan ses via nedenstående links.

Har du spørgsmål, kan du kontakte Jeppe Borre Holm, Miljø og Natur på tlf. 64 74 75 11 eller mail landbrug@assens.dk.  

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og fødevareklagenævnet, som vil opkræve et klagegebyr på kr. 900 for borgere og kr. 1.800 for virksomheder mv. En evt. klage skal indgives via Klageportalen, som kan tilgås vis www.naevneneshus.dk. Klagen skal være indgivet senest mandag den 11. marts 2024.

Offentliggjort den 12. februar 2024

Miljø og Natur

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Telefontider

OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge dit MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.

Få seneste nyt

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens

CVR: 29189692

Telefon: 64 74 74 74

Telefontider

Nyttige links