icon-Trafik-og-veje

Trafik og veje

Rydningsprincipper på kommunens offentlige veje, stier og pladser

Assens kommune har ansvaret for renholdelse, snerydning og glatførebekæmpelse på kommunens offentlige veje, stier og pladser.

Det er ikke muligt at rydde sne eller salte hele vejnettet på en gang. Derfor prioriteres indsatsen efter vejenes trafikale betydning.

Snerydning og glatførebekæmpelse er opdelt i 4 klasser med forskellige målsætninger/retningslinjer. Du kan læse mere om disse klasser nedenfor.

Ønsker du at se hvilket serviceniveau din vej har, eller læse nærmere om dine forpligtigelser som grundejer, kan du læse mere i Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser.

Klasse 1 - veje 

Omfatter veje som udgør det trafikale bindeled inden for regionen, eksempelvis motorveje og højest prioriterede indfalds- og omfartsveje.

Glatførebekæmpelse hhv. snerydning udføres på alle tider af døgnet.

Fortove og cykelstier tilstræbes holdt farbare i tidsrummet fra kl 04.00 til 20.00.

Klasse 2 - veje 

Omfatter veje som udgør bindeleddet mellem gennemfartsveje og lokalvejene, eksempelvis veje mellem enkelte bysamfund eller kvarterer i større byer, fordelingsveje i industri- og boligområder, vigtige P-pladser o.l.

Glatførebekæmpelse hhv. snerydning udføres som minimum mellem kl 04.00 og 20.00.

Fortove og cykelstier tilstræbes holdt farbare i tidsrummet fra kl 04.00 til 20.00.

Klasse 3 - veje

Omfatter lokalveje og pladser, som har betydning for afvikling af den lokale trafik, eksempelvis boligveje og veje på landet, samt øvrige P-pladser o.l.

Glatførebekæmpelse hhv. snerydning udføres kun undtagelsesvis og kun på hverdage, inden for normal arbejdstid mellem kl 07.00 og 15.45.

Fortove og cykelstier tilstræbes holdt farbare i tidsrummet fra kl 04.00 til 20.00.

Klasse 4 - veje

Omfatter veje til enkeltbruger områder og mindre bolig-veje.

Saltes/grusses og sneryddes ikke.

Se også ...

Kontakt Trafik

Tlf: 64 74 75 08

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.