Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Trafik og veje Snerydning og glatførebekæmpelse

Snerydning og glatførebekæmpelse

Snerydning - grundejernes opgaver

Som grundejer har du ansvaret for, at der er sikker adgang til din ejendom. Forbipasserende skal kunne færdes sikkert overalt. Derfor skal du så hurtigt som muligt efter snefald rydde sne, og strø grus eller vejsalt.

Hvis du bor ud til en offentlig vej i by, bymæssig bebyggelse eller privat fællsesvej/sti, skal du ud for din ejendom rydde fortovet for sne og sørge for, at det ikke er glat. Dette skal udføres på hele gangstiens eller fortovets areal.

Ved private fællesveje/ stier, gælder det både kørebane, fortov og sti – dog kun hvis der er adgang til vejen. Det gælder både kørende og gående adgang. Ovenstående gælder også hvis du bor på en hjørnegrund.

Ved at søge din adresse frem på kortet længere nede på siden, kan du se hvilken status både din vej og fortov har. 

Hvis det skønnes nødvendigt kan Assens Kommune lade arbejdet udføre for grundejerens regning. 

Det er lodsejerens forpligtigelse at fortove ikke beskadiges i forbindelse med snerydningen og glatførebekæmpelsen. Det vil sige, at der kun må anvendes små maskiner – maskinkoste, minigravmaskiner og lignende. 

Rydningsprincipper på kommunens offentlige veje, stier og pladser

Assens kommune har ansvaret for renholdelse, snerydning og glatførebekæmpelse på kommunens offentlige veje, stier og pladser.

Det er ikke muligt at rydde sne eller salte hele vejnettet på en gang. Derfor prioriteres indsatsen efter vejenes trafikale betydning.

Snerydning og glatførebekæmpelse er opdelt i 4 klasser med forskellige målsætninger/retningslinjer. Du kan læse mere om disse klasser nedenfor.

Ønsker du at se hvilket serviceniveau din vej har, eller læse nærmere om dine forpligtigelser som grundejer, kan du læse mere i Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser.

 

Snerydningen afhænger af, om din vej er en klasse 1, 2, 3 eller 4-vej

Omfatter veje som udgør det trafikale bindeled inden for regionen, eksempelvis motorveje og højest prioriterede indfalds- og omfartsveje.

Glatførebekæmpelse hhv. snerydning udføres på alle tider af døgnet.

Fortove og cykelstier tilstræbes holdt farbare i tidsrummet fra kl. 04.00 til 20.00.

Omfatter veje som udgør bindeleddet mellem gennemfartsveje og lokalvejene, eksempelvis veje mellem enkelte bysamfund eller kvarterer i større byer, fordelingsveje i industri- og boligområder, vigtige P-pladser o.l.

Glatførebekæmpelse hhv. snerydning udføres som minimum mellem kl. 04.00 og 20.00.

Fortove og cykelstier tilstræbes holdt farbare i tidsrummet fra kl. 04.00 til 20.00.

Omfatter lokalveje og pladser, som har betydning for afvikling af den lokale trafik, eksempelvis boligveje og veje på landet, samt øvrige P-pladser o.l.

Glatførebekæmpelse hhv. snerydning udføres kun undtagelsesvis og kun på hverdage, inden for normal arbejdstid mellem kl 07.00 og 15.45.

Fortove og cykelstier tilstræbes holdt farbare i tidsrummet fra kl. 04.00 til 20.00.

Omfatter veje til enkeltbruger områder og mindre bolig-veje.

Saltes/grusses og sneryddes ikke.

Trafik

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Telefontider

Trafik

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Telefontider

Få seneste nyt

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens

CVR: 29189692

Telefon: 64 74 74 74

Telefontider

Lukkedage

Nyttige links