icon-Trafik-og-veje

Trafik og veje

Snerydning og glatførebekæmpelse

Snerydning - grundejernes opgaver

Som grundejer har du ansvaret for, at der er sikker adgang til din ejendom. Forbipasserende skal kunne færdes sikkert overalt. Derfor skal du så hurtigt som muligt efter snefald rydde sne, og strø grus eller vejsalt.

Hvis du bor ud til en offentlig vej i by, bymæssig bebyggelse eller privat fællsesvej/sti, skal du ud for din ejendom rydde fortovet for sne og sørge for, at det ikke er glat. Dette skal udføres på hele gangstiens eller fortovets areal.

Ved private fællesveje/ stier, gælder det både kørebane, fortov og sti - uanset, om der er adgang til vejen eller ej. Ovenstående gælder også hvis du bor på en hjørnegrund.

Ved at søge din adresse frem på kortet længere nede på siden, kan du se hvilken status både din vej og fortov har. 

Hvis det skønnes nødvendigt kan Assens Kommune lade arbejdet udføre for grundejerens regning. 

Det er lodsejerens forpligtigelse at fortove ikke beskadiges i forbindelse med snerydningen og glatførebekæmpelsen. Det vil sige, at der kun må anvendes små maskiner – maskinkoste, minigravmaskiner og lignende. 

Du kan læse mere om kommunens rydningsprincipper her.

Vinter- og renholdelsesregulativ 2016

Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. april 2016 et nyt regulativ for ”Vinter- og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser i Assens Kommune”

Der er følgende ændringer i regulativet borgerne i Assens Kommune skal være opmærksom på.

  • Grundejere, der bor på en hjørnegrund, skal sne- og glatførebekæmpe samt renholde arealer, der beregnet for gående færdsel og som ligger i ubrudt forlængelse af adgangen.

  • Grundejer der har adgang til flere veje fra for eksempel en indkørsel, trappe, havelåge, sti m.v. har pligt til at sne- og glatførebekæmpe de arealer grundejeren har adgang til, og som ligger i ubrudt forlængelse af adgangen. Se kort over fortovsstrækninger.

  • Serviceniveauet for sne- og glatførebekæmpelse fremgår af ”Vinter- og renholdelsesregulativet 2016”

Du finder et link til vinterregulativet længere nede på siden.

Kontakt Trafik

Tlf: 64 74 75 08

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.