icon-Trafik-og-veje

Trafik og veje

Rådighed over vejareal og offentlige arealer

Rådighed over vejareal til materiel

  • Hvis du ønsker at benytte offentlige veje/områder samt private fællesveje i Assens Kommune til opstilling af for eksempel containere, skurvogne, stilladser, byggematerialer (fliser, et læs grus og lign.) eller andet materiel, skal du have tilladelse hertil fra kommunen. Du skal søge minimum 5 hverdage før, du skal benytte arealet.

 

Rådighed over vejareal til arrangementer

  • Hvis du ønsker at benytte offentlige veje/områder samt private fællesveje i Assens Kommune for eksempel i forbindelse med afspærring af veje; plakater og skilte; brug af pladser og torve; film og TV-optagelser; motions- og cykelløb; stadeplads; vejfest mv., skal du have tilladelse hertil fra kommunen.

Du skal ansøge via vores digitale selvbetjeningsløsning.

Du skal bruge NemID-CTA medarbejdersignatur for at søge.

Vejareal til udendørsservering

Ønsker du at søge om at bruge vejareal til udendørsservering skal du sende en ansøgning via mail til Trafik.

15.05.2020

Hjælp til restauranter og caféer - midlertidige tilladelser

I forbindelse med genåbningen af restaurationer og caféer, kan der være nogle, der har brug for at ændre på vilkårene i tilladelserne om udeservering, for at kunne opretholde afstandskrav og lignende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Der kan også være caféer og restaurationer, der ikke hidtil eller i begrænset omfang har haft udeservering, som ser et behov for en større grad af udeservering for at få et bedre økonomisk grundlag for at åbne.

Gaderegulativ for Assens Kommune

Hvis du ønsker at bruge kommunens torve og vejarealer til gadehandel, udeservering og opsætning af skilte og inventar, skal du følge de regler og retningslinjer der er fastlagt i gaderegulativet for Assens Kommune.

Kontakt Trafik

Tlf: 64 74 75 08

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.