icon-Trafik-og-veje

Trafik og veje

Modernisering af gadebelysning

Byrådet besluttet i oktober 2017 at gadelyset i kommunen skal renoveres over de kommende 4 år.

Beslutningen baserer sig dels på, at en stor del af de lyskilder vi anvender i armaturerne er udgået og dels ønsket om at spare energi og derved miljøet for CO2.

Beslutningen omhandler derfor alt det ”hvide lys”, kviksølv og lysrørslyskilder, da der kan opnås store energibesparelser efter moderniseringen.

Ligeledes vil Assens Kommune udfase natslukningen af hver anden gadelampe. I stedet for vil alle gadelamper være neddæmpet hele natten. Dette er en klar forbedring af lyskomforten. Natslukningen vil blive udfaset gradvist efterhånden som det bliver muligt.

Assens Kommune har som målsætning at nedbringe energiforbruget med 2 % hvert år.

Når moderniseringen er gennemført efter 4 år, har vi udskiftet ca.4200 armaturer. Vi sparer derefter ca. 800.000 kwh. pr. år og ca. 350.000 kg CO2 i sammenligning med i dag.

Som sagt er det det ”hvide lys” der bliver udskiftet. Byrådet har ikke taget stilling til moderniseringen af det ”gule lys”, så dette bliver ikke berørt i denne omgang.

Vi kommer rundt til stort set alle byer med gadelamper i kommunen over de 4 år.

Vi nedlægger samtidigt træmaster og luftledning og får disse strækninger kabellagt. Dette vil berøre beboerne / borgerne, som i en kort periode vil opleve gener hvor der skal i graves kabler i. Vi gør mest muligt for at generne skal blive så små som muligt og vare kortest muligt tid. Samtidig håber vi på at blive mødt af lidt tålmodighed og overbærenhed.

Enkelte master/lamper vil blive nedlagt, da byrådet har besluttet ikke at belyse vejen uden for byzoner. Dog er cykelstier undtaget.

Vi er færdig med den sydlige og østlige del af kommunen og fortsætter videre i Vissenbjerg, Bred, Andebølle, Grønnemose, Aarup og Skydebjerg i 2021. 

Listen vil blive opdateret efterhånden som moderniseringen bliver gennemført. Der kan også komme enkelte afvigelser.

Kontakt Trafik

Tlf: 64 74 75 08

Send sikker e-mail via borger.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.