icon-Trafik-og-veje

Trafik og veje

Kørsel for borgere med en demensdiagnose

Hvem kan få kørsel?

Borgere med en lægefaglig diagnosticeret demensdiagnose, som

  • har fast bopæl i Assens Kommune
  • ikke er i stand til selv at køre bil, anvende almindelige offentlige transportmidler, eller som ikke har pårørende, der har mulighed for at køre for dem.

Det er kommunen, der afgør, om betingelserne for optagelse i ordningen er opfyldt.

FynBus varetager alt andet i forbindelse med kørselsordningen, da denne er en del af det kollektive trafiksystem på Fyn. Der kan forekomme flere kunder i samme vogn, og omvejskørsel. Læs mere på FynBus' hjemmeside.

Omfang og pris

Kørselsordningen giver mulighed for 104 enkeltture pr. år. Ved kørsel betaler borgeren en pris til chaufføren, afhængigt af turens længde. Der er begrænsninger i, på hvilke tider af døgnet ordningen kan benyttes. Læs mere på FynBus' hjemmeside. 

Der kan arrangeres befordring i hele landet. Ved kørsel udover Fyn arrangeres der togrejse (som man selv betaler), dog med bil til og fra stationerne. Betaling for ture med taxa/liftbus uden for Fyn betales i første omgang af brugeren. Ved henvendelse til FynBus med fremvisning af printkvittering og gyldig kørselskupon refunderes turen efter gældende regler.

Kørselsordningen kan benyttes til fritidsformål som kulturelle og sociale arrangementer, besøg, indkøb og lignende.

Chaufførhjælp

Chaufføren yder alene hjælp ved ind- og udstigninger af vognen samt ved fastspænding af kørestole mv. Ansøgere, der har behov for chaufførens hjælp mellem vogn og entrédør/bestemmelsessted, kan visiteres hertil.

Ledsagelse

Ansøgere kan medtage to ledsagere, såfremt det er aftalt ved bestillingen af kørsel. Ledsagere betaler samme turafhængige pris, som ansøger.

Hvordan ansøger man?

Klik på nedenstående link og udfyld den digitale selvbetjeningsløsning.

Ansøgningsskema kan også fås ved telefonisk henvendelse på tlf.: 64 74 71 52 / 64 74 71 41

Demenskoordinatorerne i Assens Kommune foretager visiteringen og afgør, om betingelserne for optagelse i ordningen er opfyldt.

Kontakt

Demenskoordinatorerne kan kontaktes på tlf. 64 74 69 10/64 74 69 15 eller 64 74 69 18 mandag til torsdag mellem kl. 12.00 – 13.00.