icon-Trafik-og-veje

Trafik og veje

Kørsel af folkeskoleelever i Assens Kommune gælder indtil august 2022

Retningslinjer for almindelig skolebefordring af folkeskoleelever i Assens Kommune

Buskørsel af folkeskoleelever i Assens Kommune

Kørsel med lokalbus. En lokalbus er en busrute, som kun kører inden for kommunegrænsen. Såfremt en elev har behov for befordring til og fra skole, kan eleven få et gratis buskort til en af de allerede fastlagte lokalruter, fra elevens folkeregisteradresse og til skolen. Det er uanset, om det er til elevens egen distriktsskole, eller om eleven har valgt en skole uden for skoledistriktet. Eksisterer der en lokalrute, kan eleven få kort til denne.

Spørgsmål vedr. bustider, trafikinfo mv. kontakt venligst FynBus kundeservice 63 11 22 00.

Hvordan får jeg kortet? Kortet til lokalruten får man ved at henvende sig til skolesekretæren på den pågældende skole. Kortet gælder kun til befordring til og fra skole på den fastlagte lokalrute. Kortet kan således ikke bruges til alle kommunens ruter.

Kørsel med regionalrute. En regionalrute (rutebil) er en busrute, som kører i minimum to kommuner. Skal en elev med regionalrute, skal forældrene selv bestille og betale elevens periodekort hos FynBus. Se mere på www.fynbus.dk/skolekort

Der gives et årligt tilskud på 1.207 kr. (2019-niveau) ved køb af periodekort til regionalruten, hvis følgende vilkår er opfyldt

 • at eleven ikke har mulighed for at benytte en lokalrute til og fra skole,
 • at eleven køber et periodekort til hele skoleåret,
 • at forældrene senest 1. september har tilmeldt sig tilskudsordningen hos skolesekretæren på den pågældende skole,
 • at forældrene senest 1. juni afleverer dokumentation for de købte periodekort, samt evt. relevante personlige oplysninger til skolesekretæren,
 • at både elevens bopæl og skole ligger i Assens Kommune.

Tilskuddet overføres til forældrenes NemKonto hurtigst muligt efter 1. juni.

Der gives kun tilskud, når køb af periodekort fra pågældende skoleår kan dokumenteres. Elever, der afleverer senere end 1. juni, kan ikke gøre krav på tilskuddet. Købes der periodekort for mindre end 1.207 kr., udbetales der kun op til beløbet.

Krav på befordring ifølge bekendtgørelse Der er tilfælde, hvor kommunen betaler for et periodekort til regionalruten eller for kørsel med taxa. Dette sker, når kommunen har pligt til at sørge for befordring. Mister eleven sit periodekort, skal forældrene selv betale for at få et nyt udstedt. Et nyt periodekort koster 250 kr. Assens Kommune erstatter ikke det nye periodekort.

Kommunen skal sørge for befordring når:

 • eleven har en skolevej, som er længere end angivet på de forskellige klassetrin i "Bekendtgørelse om befordring af eleveri folkeskolen"
 • eller hvis skolevejen af kommunen og politiet er vurderet som trafikfarlig for bestemte aldersgrupper (jf. samme bekendtgørelse).

Bekendtgørelse § 26 af 20. juni 2014 om befordring af elever i folkeskolen, § 1, stk. 1
Kommunalbestyrelsen skal sørge for befordring mellem distriktsskolen og hjemmet eller dettes nærhed af elever, der har længere skolevej end:

 • 2 1/2 km for børn i børnehaveklasser og på 1. til 3. klasse,
 • 6 km for 4. til 6. klasse,
 • 7 km for 7. til 9. klasse,
 • 9 km i 10. klasse.

Hvis skolevejen er trafikfarlig, skal barnet bringes helt til hjemmet. Kommunalbestyrelsen afgør, hvorvidt en vej må betragtes som trafikfarlig, men først efter at have indhentet politiets og de lokale vejmyndigheders syn på sagen. Afgørelsen træffes i hvert enkelt tilfælde ud fra et skøn over de trafikmæssige forhold.

Det betyder også, at hvis eleven af den ene eller den anden årsag, går på en anden skole end distriktsskolen, skal forældrene selv sørge for befordring, uanset hvordan skolevejens længde og forløb ser ud.

Opdateret juni 2019

Kontakt FynBus kundeservice

Tlf: 63 11 22 00

OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.