icon-Trafik-og-veje

Trafik og veje

Kørsel af folkeskoleelever i Assens Kommune fra august 2022

Retningslinjer for almindelig skolebefordring af folkeskoleelever i Assens Kommune

Buskørsel af folkeskoleelever i Assens Kommune

Kørsel med lokalbus

En lokalbus er en busrute, som kun kører inden for kommunegrænsen. De lokale busruter ændres ofte i august, da de planlægges efter transportberettigede elever. Hold dig derfor opdateret på rejseplanen.dk.

Se en oversigt over de lokale busruter her: Find din rejse (fynbus.dk)
De lokale ruter er markeret med farver og har numrene: 260-267, 430-433, 470-472, 691-693, 751-753. De øvrige ruter på listen er regionale og er markeret med grøn og grå øverst i listen.

I Assens Kommune er det gratis for alle børn under 16 år at benytte sig af lokalruterne. Det er uanset om du går på en privat- eller folkeskole. Fra august 2022, er det heller ikke længere nødvendigt for børn under 16 år, at vise et buskort på de lokale ruter, man hopper blot på og af som det passer. Nærmer du dig de 16 år, er det dog altid en god idé at have dit sygesikringskort med i tasken i tilfælde af kontrol i bussen.

Har du spørgsmål vedr. bustider, trafikinfo, øvrige billetter mv., kan du kontakte FynBus’ kundeservice på 63 11 22 00.

 

Kørsel med regionalrute

En regional busrute (rutebil) er en busrute, som kører i minimum to kommuner. Skal en elev med regionalrute, skal forældrene selv bestille og betale elevens periodekort hos FynBus. Se mere på: Find den rigtige billet - Fynbus.dk

 

Krav på befordring ifølge bekendtgørelse (gælder kun elever på distriktsskoler)

Der er tilfælde, hvor kommunen betaler for et periodekort til regionalruten eller for kørsel med taxa. Dette sker, når kommunen har pligt til at sørge for befordring, og der ikke kører en lokalrute. Det er en forudsætning at en elev går på sin distriktsskole for at have krav på befordring.

Går eleven på sin distriktsskole, skal kommunen sørge for befordring hvis ét af nedennævnte punkter er opfyldt:

  • Hvis skolevejen af kommune og Fyns Politi ikke vurderes trafiksikker for en given aldersgrupper (jf. samme bekendtgørelse). Afgørelsen træffes i hvert enkelt tilfælde ud fra et skøn over de trafikmæssige forhold. Skriv til vejogtrafik@assens.dk såfremt dit barns skolevej skal vurderes. Der må forventes ca. 3 måneders sagsbehandlingstid.
  • Eleven har en skolevej, som er længere end angivet på de forskellige klassetrin:

    Bekendtgørelse § 26 af 20. juni 2014 om befordring af elever i folkeskolen, § 1, stk. 1
    Kommunalbestyrelsen skal sørge for befordring mellem distriktsskolen og hjemmet eller dettes nærhed af elever, der har længere skolevej end:

  • 2 1/2 km for børn i 0. til 3. klasse,
  • 6 km for 4. til 6. klasse,
  • 7 km for 7. til 9. klasse,
  • 9 km i 10. klasse.


Det betyder, at hvis eleven af forskellige årsager går på en anden skole end distriktsskolen, skal forældrene selv sørge for befordring, uanset hvordan skolevejens længde og forløb ser ud.
Såfremt du er nogle spørgsmål til befordring af skoleelever, kan du skrive til vejogtrafik@assens.dk. Husk at angive elevens adresse, klassetrin og skole.

Opdateret juli 2022

Kontakt FynBus kundeservice

Tlf: 63 11 22 00

OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.