icon-Trafik-og-veje

Trafik og veje

Hydranter i rabatareal på offentlige veje

Assens Kommune har konstateret, at der flere steder i kommunen er placeret hydranter i rabatten på offentlige veje.

Det kræver tilladelse fra vejmyndigheden at anbringe f.eks. hydranter på vejarealet. Assens Kommune kan acceptere, at de eksisterende hydranter i vejareal kan blive stående på betingelse af

  •  at der søges tilladelse hos vejogtrafik@assens.dk
  • at hydranten placeres i højde med eller lidt under terræn
  • at hydranten tegnes ind på en kortskitse, som sendes til vejogtrafik@assens.dk
  • at man ved udskiftning af hydranten flytter den ind på egen matrikel
  • at man, når hydranten ikke længere skal bruges, fjerner den og retablerer rabatten
  • at hydranten indberettes til LER
  • at ansvaret for hydranten udelukkende påhviler ejer
  • at ejer straks sørger for reparation ved beskadigelse
  • at alle udgifter i forbindelse med f.eks. at anbringe hydranten i højde med eller under terræn udelukkende påhviler ejer

Nye hydranter må ikke etableres på offentligt vejareal men udelukkende på egen matrikel. Hvis hydranten ønskes placeret et sted hvor der er en vejbyggelinje, skal der søges om dispensation fra vejbyggelinjen inden etablering.

Hvis du er i tvivl om der er en vejbyggelinje, kan du kontakte vejogtrafik@assens.dk for oplysning og dette.

Kontakt Trafik

Tlf: 64 74 75 08

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.