icon-Trafik-og-veje

Trafik og veje

Dispensation for kørsel med gylle på kommunens veje

Gælder i 2021

Assens Kommune 16. december 2020 modtaget ansøgning, vedr. dispensation til kørsel med forhøjet akseltryk og totalvægt på gylleudbringningskøretøjer i Assens kommune for 2021.

Assens kommune meddeler hermed dispensation til de af Trafikstyrelsen tilladte gyllekøretøjers akseltryk og totalvægt.

Dispensationen er gældende i udbringningsperioden for 2021.

Assens kommune forbeholder sig ret til at henvise en anden rute, såfremt kørsel med Gylle giver trafiksikkerhedsmæssige eller bæreevnemæssige udfordringer.

Dispensationen er kun gældende på de kommunale veje, ikke på private fællesveje.

Ved kørsel på alle øvrige veje i Assens Kommune bedes der med minimum 1 uges varsel ansøges om tilladelse i de enkelte tilfælde med angivelse af hvilke veje kørslen omfatter og i hvilket tidsrum, dvs. over hvor lang tid tilladelsen skal gælde. Der gøres opmærksom på, at der i nogle tilfælde vil være kørsel over broer, hvor det bliver nødvendigt først at foretage en vurdering af broens bæreevne. Ansøgning skal sendes til vejogtrafik@assens.dk.

Kørsel på privat fællesvej kan medføre, at beboerne langs vejen skal orienteres på forhånd.

Kørslen bedes reduceret mest muligt af hensyn til vejenes reducerede bæreevne, der yderligere reduceres i de meget vandrige perioder.