icon-Trafik-og-veje

Trafik og veje

Dispensation for kørsel med gylle på kommunens veje

For året 2020.

Assens Kommune har den 16. december 2020 modtaget ansøgning, vedr. dispensation til kørsel med forhøjet akseltryk og totalvægt på gylleudbringningskøretøjer i Assens kommune for 2021.

De af Trafikstyrelsen tilladte gyllekøretøjers akseltryk og totalvægt tillades hermed på følgende rutenummererede veje beliggende i Assens Kommune:

Rute nr. 161, 168, 307, 313, 323, 329 og 335.

Yderligere skal køretøjerne blive inden for kørebaneafmærkningen af hensyn til vejens kanter, og kørsel er ikke tilladt i tidsrummene 7.00-8.30 og 15.00-17.00 af hensyn til skoleveje og myldretid.

Ved kørsel på alle øvrige veje i Assens Kommune bedes der med minimum 1 uges varsel ansøges om tilladelse i de enkelte tilfælde med angivelse af hvilke veje kørslen omfatter og i hvilket tidsrum, dvs. over hvor lang tid tilladelsen skal gælde. Der gøres opmærksom på, at der i nogle tilfælde vil være kørsel over broer, hvor det bliver nødvendigt først at foretage en vurdering af broens bæreevne. Ansøgning skal sendes til vejogtrafik@assens.dk.

Kørsel på privat fællesvej kan medføre, at beboerne langs vejen skal orienteres på forhånd.

Kørslen bedes reduceret mest muligt af hensyn til vejenes reducerede bæreevne, der yderligere reduceres i de meget vandrige perioder.