icon-Trafik-og-veje

Trafik og veje

Beplantning mod veje, stier og pladser

Som grundejer har du pligt til at klippe og beskære træer, buske og hække langs din grund, således at,

  • bilister, cyklister og fodgængere kan færdes frit på veje, fortove og stier
  • vejskilte, vejbelysning og lysregulering mv. ikke skjules af beplantningen
  • udkørsler får de nødvendige oversigter.

Beskær til skel

Beskæring skal du foretage til skel, så beplantning holdes inden for det private areal. Hvis beplantningen har bredt sig ud over fortov, vej eller sti, skal du beskære/klippe i en højde af indtil 2,75 m over fortov og cykelsti. Over kørebanen skal der være en fri højde på 4,20 m.

På skitsen kan du se, hvordan du skal beskære din beplantning.

Skitse over beplantning mod veje og stier

Hold dit fortov rent

Som grundejer har du også pligt til at holde fortovet ud for din grund rent for bl.a. ukrudt, nedfaldet løv og affald.

Hvad kan Trafik gøre?

Som vejmyndighed kan vi gribe ind, hvis:

  • Der opstår væsentlige gener for færdslen eller oversigten på fortov eller
    vej.
  • Grundejeren ikke overholder reglerne om beskæring.
  • Der kommer en klage om manglende beskæring med heraf følgende
    gener.

Hvis du som grundejer ikke efterkommer pligten til at klippe hæk, beskære buske og træer med mere, så har kommunen som vejmyndighed lov til at udføre arbejdet for din regning i henhold til Vejlovens § 69.

Se også ...

Kontakt Trafik

Tlf: 64 74 75 08

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.