icon-Trafik-og-veje

Trafik og veje

Aktuelt vejarbejde

Stensledgårdsvej, Assens

Der lægges ny vandledning på Stensledgårdsvej og vi bliver nødt til at spærre midt på vejen.

Vi lukker stykket midt på vejen fra den 11. december til og med tirsdag den 18. december 2018.

Der kan køres til Stensledgaardsvænget via Mariendalsvej og fra Middelfartvej til Stensledgårdsvej nr. 11.

Stensledgårdsvej, Assens er lukket på midten

Dankwart Dreyers Vej spærres fra Stentevej hen til Kildensmindevej, Assens

Der skal arbejdes med kloak på Dankwart Dreyers Vej, så vejen spærres fra Stentevej hen til Kildensmindevej.

Fra onsdag den 28. november til og med fredag den 21 december 2018

Rundkørslen Søndre Ringvej/Fåborgvej/Østre Ringvej, Assens

Der skal lægges ny regnvandsledning ved rundkørslen, så vær venligst opmærksom på arbejdere på stedet.

Fra den 8. dec. arbejdes der ved Dalvænget (ved nr. 14) og ud til Søndre Ringvej.

Arbejdet fra den 5. november - 21. december 2018.

 

I området Indre Ringvej, Holmelund, Cederfeldsgade og Pilevej, Aarup

Der arbejdes med fiber i vejene i Aarup by og der er prioriteret kørsel.

Arbejdet starter den 30. oktober - 31. december 2018.

Ved Klinten 1-45 - Assens

I sommerhusområdet graver vi fra nu og indtil midt i april med stikledninger, kloak samt vandledninger. Der er skiltet med omkørsel i krydset Strandgårdsvej/Baunevej med angivelse af hvilken vej der skal køres, for at komme til de enkelte ejendomme.

Arbejdet starter den 29. oktober 2018 - 12. april 2019.

Egebjergvej, Assens – Opførelse af nyt vandværk

Det nye vandværk kommer til at ligge på Egebjergvej ved den kommende forsyningspark, hvor også det nye centrale renseanlæg skal ligge.

Arbejdet starter den 15. november 2018 - 1. maj 2019.

Assens Vandværk - Egebjergvej, Assens

Klima-tilpasningsprojektet er startet op i Tommerup

Der etableres nye regnvandsbassiner ved Skolevej og Kirkebjerg. Ved Brunsegårdsvej renoveres det eksisterende regnvandsbassin, samt udskiftning af kloakledninger ved Møllebakken Smedegyden, Bystævnevej og Nyvej.

Arbejdsperioden er fra midt september 2018 til juli 2019.

 

På Bystævnevej mellem Smedegyden og Nyvej er arbejdet afsluttet og vejen er i stabilt grus og bliver vedligeholdt frem til der kommer asfalt.

På stækningen af Skolevej fra 60-74 skal det eksisterende bassin udvides og der er arbejdskørsel på cykelstien.

Arbejdet forventes afsluttet 21. december 2018.

 

Skolevej ved Kirkebjerg, Tommerup – vejen er spærret, der er omkørsel

Ved Kirkebjerg - projektet Blå-grønne bydel som Assens kommune arbejder med i Tommerup. Her skal der tilslutning til eksisterende kloak, så Skolevej bliver spærret før Kirkebjerg, se afmærkningsplanen.

Der er ensrettet omkørsel for personbiler fra nord via Krengerupvej, Hovløkkevej, Maevej og fra syd i Holmehave via Knarreborgvej, Holmehavegyden, Degnegyden. Hastigheden er sat ned til 60 km/t., se afmærkningsplanen.

Der er skiltet for kørsel med lastbil, så de kommer rundt om vejarbejdet på følgende steder. Møllebakken/Vesterlaugsvej, Sortebrovej/Møllebakken, Assensvej/Knarreborgvej og på Lundegårdsvej før Fuglekildevej.

Ærindekørsel tilladt.

Omkørsel for FynBus – se ruterne på kortet.

Arbejdet starter den 3. december og afsluttes den 21. december 2018.

Fra Bystævnevej 21 til Nyvej i Tommerup

Opgravning for kloak frem til Nyvej, hvor der tilkobles i eksisterende brønd.
Der er lagt jernplader på fortovet for at opretholde passage forbi arbejdsstedet.

Arbejdet starter den 28. november og afsluttes den 21. december 2018.

Tommerup og Brylle – Der lægges fiber omkring Tommerup og Brylle – indtil sidst i december 2018.

Arbejdet vil være i yderrabatten og med prioriteret kørsel.

Solvænget og Dankwart Dreyers Vej, 5610 Assens

I forbindelse med kloaksanering separeres kloakken. Samtidig udskiftes vandledning i den nordlige del af Solvænget og fjernvarmeledning udskiftes i hele Solvænget.

Der spærres i perioden 22. august - 15. december 2018.

Den 17. december kommer der asfalt på begge veje.

Der vil i anlægsperioden være en del omkørsel. Solvænget åbnes for trafik op imod Kildensmindevej.

Kontakt Trafik

Åbningstider:
Mandag-onsdag mellem kl. 10-15
Torsdag mellem kl. 10-17
Fredag mellem kl. 10-13

Tlf: 64 74 75 08

Send sikker e-mail via borger.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.