icon-Trafik-og-veje

Trafik og veje

Aktuelt vejarbejde

Dærupvej i Glamsbjerg fra Nørregade til Bøgevej SPÆRRET den 17. april 2019

I forbindelse med DR optager film i Glamsbjerg er Dærupvej spærret fra Nørregade til Bøgevej onsdag den 17. april 2019 i tidsrummet 05:30-18:00 der er omkørsel via Nørregade, Bøgevej og Dærupvej.

Glamsbjerg - Dærupvej

Da vendepladsen ved Tommerup skole, bliver lukket pga. renovering af skolen bliver rute 265 omlagt.

Bussen vil fra den 24. april og frem til 20. december 2019 holde ved busstoppestedet Nyholmsvej, der er på skolevej, lige syd for skolen.

Oversigtskort

Strandgade, Haarby – opgravning for ny hoved- og stikledning

Der skal etableres ny hoved- og stikledning i hele Strandgade. Grundet forholdene på stedet samt trafikken, opsættes der trafikregulering som flytte i takt med arbejdet. De berørte beboer er informeret.

Arbejdsperioden er fra den 1. april – 1. august 2019.

Strandgade, Haarby – lysregulering som flyttes i takt med arbejdet.

Der graves i rabatten mellem Kielshøjvej og Lindebjerg, Aarup

Der skal etableres fibre i yderrabatten, så der er indsnævret kørebane.

Arbejdsperioden er fra den 1. april – 24. maj 2019.

Omkring Barløse lægges der fiber

Der skal etableres fibre i yderrabatten, så der er prioriteret kørsel.

Arbejdsperioden er fra den 19. marts – 30. april 2019.

Mandelalleen og Tobaksvej, Assens

Der skal etableres fibre samt stikledninger, så der er prioriteret kørsel. Arbejdet er i rabat og krydsning af vej ved gravning.

Arbejdsperioden er fra den 5. februar - 30. april 2019.

Egebjergvej, Assens – Opførelse af nyt vandværk

Det nye vandværk kommer til at ligge på Egebjergvej ved den kommende forsyningspark, hvor også det nye centrale renseanlæg skal ligge.

Arbejdet starter den 15. november 2018 - 1. maj 2019.

Assens Vandværk – Egebjergvej, Assens

Klima-tilpasningsprojektet er startet op i Tommerup

Der etableres nye regnvandsbassiner ved Skolevej og Kirkebjerg. Ved Brunsegårdsvej renoveres det eksisterende regnvandsbassin samt udskiftning af kloakledninger ved Møllebakken Smedegyden, Bystævnevej og Nyvej.

Arbejdsperioden er fra midt september 2018 til slutningen af juli 2019.


Nyvej i Tommerup

Nyvej er igen åben for gennemkørsel, dog køres der på grus – asfalt lægges senere i projektet

Krydset Møllebakken/Smedegyden/Savmøllevej vil blive lukket for gennemkørsel fra slutning af april til slutningen af juli.

Det vil være omkørsel via Kirkebjerg og Skolevej. Hold øje med skiltningen.

I forbindelse med etablering af vandløbsledning, regnvandsledning og spildevandsledning, er det nødvendigt at foretage midlertidige omlægninger og håndtering af vand, gas, el, internet mv. Der kan derfor i perioder forekomme nedbrud på disse forsyningsarter.

Gravearbejdet er koordineret med alle ledningsejerne, og nedbrud vil blive repareret, så hurtigt det er muligt.

Smedegyden i Tommerup – spærret for gennemkørsel

Det bliver desværre nødvendigt at spærre Smedegyden mellem nr. 2 og 4. Beboerne er informeret.
Det giver den gene for beboerne, at der vil være indkørsel fra Bystævnevej for alle, undtaget til nr. 1 og 2.

Smedegyden spærret, indkørsel fra Bystævnevej, undtaget til nr. 1 og 2.

Kontakt Trafik

Åbningstider:
Mandag-onsdag mellem kl. 10-15
Torsdag mellem kl. 10-17
Fredag mellem kl. 10-13

Tlf: 64 74 75 08

Send sikker e-mail via borger.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.