icon-Trafik-og-veje

Trafik og veje

Aktuelt vejarbejde

Nårupvej fra Krengerupvej til Holtevej spærres grundet beskæring af træer

Der vil være omkørsel. Der er ingen busser på strækningen. Beboerkørsel tilladt.

Arbejdsperioden er fra den 24. februar – 6. marts 2020

Nårupvej fra Krengerupvej til Holtevej spærres

EL-hovedledning i Ebberup - Snaven, Prinsevej og Ebberupvej

Der bliver arbejdet med el-hovedledning i Ebberup.
Der vil være arbejde i rabatten ved Snaven, Prinsevej og på Ebberupvej i fortovet.

Arbejdsperioden er fra den 27. januar – 28. februar 2020

Bodebjergvej i Køng spærres

fra den 2. marts til 9. marts 2020 pga. kloak arbejde

Afspærringsplan - Bodebjergvej

Krogen i Køng spærres

fra den 24. februar til 2. marts 2020 pga. kloak arbejde

Afspærringsplan - Krogen

Buchwaldsvej 5690 Tommerup spærres pga. fjernvarme ledning

fra den 19. februar til 29. februar 2020 

Omkørselsplan, Buchwaldsvej, Tommerup

Langeløkke Allé, 5610 Assens er spærret pga. vand på vejen

Beboerkørsel tilladt fra Odensevej

Vejen forventes spærret i ca 14 dage.

Offentliggjort den 19. februar 2020

Nårupvej fra Krengerupvej til Holtevej spærres grundet beskæring af træer

Der vil være omkørsel. Der er ingen busser på strækningen. Beboerkørsel tilladt.

Se omkørselsplan her

Arbejdsperioden er fra den 24. – 28. februar 2020

Kloakseparering Bakkevej og Fåborgvej, Glamsbjerg

Der etablerer nye regn- og spildevandledninger inkl. stikledninger og regnvandsbassin.

Arbejdsperioden er fra 3. februar til 1. august 2020 og er delt op i tre etaper.

Der vil være omkørsler og trafikale gener i området i hele anlægsperioden.

Orienteringsbreve deles ud til de berørte beboer.

Der arbejdes på Bakkevej og Fåborgvej – det er muligt at cykle forbi vejarbejdet

Etape 1:

Faaborgvej spærres for gennemkørsel

Fåborgvej fra nr. 18 til rundkørslen på Odensevej. Adgang til børnehaven og Køng Idrætsefterskole er muligt.

Der vil være åbent for cykellister og de gående på Fåborgvej - den side med de ulige numre.

Der køres omkørsel ad Dolevej-Odensevej i begge retninger. Dette giver desværre længere rejsetid. Se kort her (Fynbus kører ad Dolevej-Odensevej i begge retninger)

Arbejdsperioden er fra den 3. februar – 1. maj 2020


Etape 2:

Fra 4. maj til 1. juni: Der graves på Bakkevej, men Fåborgvej er stadig lukket.

Etape 3:

Fra 2. juni til 1. august: Der graves på Fåborgvej fra nr. 18 til nr. 45, men Fåborgvej er stadig lukket.

Kloakseparering Haarby – Etape 5

Der arbejdes med nye regn- og spildevandledninger inkl. stikledninger og regnvandsbassiner i Haarby.

Der vil i anlægsperioden være en del omkørsler og trafikale gener i området.

 

Der arbejdes på Syrenvej med prioriteret kørsel.

Kloakrenovering på Æblehaven, er det desværre nødvendigt at spærre vejen for gennemkørsel

Det betyder I skal køre ind via omkørsel af Syrenvej - Blommehaven – Victoriavej, hvor der etableres en kørevej på jernplader til Ingrid Marie Vej.

Arbejdsperioden er fra den 6. januar – 20. marts 2020

 

Spærring af Faaborgvej på stykket mellem Stærmosevej og Akkerupvej, der er omkørsel via Akkerupvej, Trunderupvej og Stærmosevej

Der er skiltet med omkørsel via Stærmosevej, Roesbjergvej, Trunderupvej og Akkerupvej. Adgang til boligkvarter via Sportsvej fra Algade. Busserne kører omkørsel.

Arbejdsperioden er fra den 17. februar – 1. maj 2020

OmkørselFaaborgvej, spærret 17. februar-1. maj
Omkørselsplan FynBus
Her kan I komme til Plejehjemmet Æblehaven

Birkevej er igen åbent, men belægningen er i stabilt grus. Der lægges asfalt på senere i projektet.

 

Skolevej spærres for gennemkørsel

Spærring af Skolevej mellem Faaborgvej og Sportsvej.

Der vil blive uddelt orienteringsbreve til berørte beboer. Elever til Haarby Skole skal af og på bussen ude på Strandgade.

Se her plan om spærring af Skolevej fra Faaborgvej til Sportsvej

Arbejdsperioden er fra den 3. februar – 13. marts 2020

Lukkede stier i Haarby

Stierne lukkes fra den 9. december til den 28. februar 2020

Oversigts kort over stierne

Udvidelse af Fynske Motorvej - Nr. Aaby til Odense V

Udvidelse af Fynske Motorvej til tre spor er i gang på strækningen mellem Odense V og Gribsvad, som ligger ved afkørsel 55 Aarup.
Udvidelsen af første etape forventes afsluttet i 2021.

Anden etape går fra Gribsvad til Nørre Aaby, og den er færdig med udgangen af 2022.

 

Gadsbøllevej 104, Vissenbjerg – Der arbejdes i yderrabat, ingen gennemgang for gående

Der arbejde i yderrabat. Begge sider skal opbygges med spuns og fløjvæg - der arbejdes kun i en side ad gangen.

Fra den 28. januar 2019 kl. 07:00 – 28. marts kl. 23:30 2020

Se oversigtskort her

 

Gadsbøllevej 81-124, Vissenbjerg – midlertidig åbning af tunnel

I forbindelse med udvidelse af Fynske Motorvej, så tunnel på Gadsbøllevej under motorvejsbroen er midlertidig åbent.

Fra den 23. december 2019 kl. 07:00 – 29. februar kl. 22:00 2020

Se oversigtskort Gadsbøllevej 81- 124 her

 

Kelstrupskovvej, Vissenbjerg – tunnel under motorvejsbroen er midlertidig åbent

I forbindelse med udvidelse af Fynske Motorvej er tunnel midlertidig åbent.

Fra den 23. december 2019 kl. 07:00 – 29. februar kl. 22:00 2020

Se oversigtskort Kelstrupskovvej her

Lille Roldvej, Vissenbjerg – stitunnel under motorvejsbroen er lukket

I forbindelse med udvidelse af Fynske Motorvej lukkes stien igen.

Arbejdsperioden er fra den 8. januar kl. 08:00 – 31. marts kl. 23:30 2020

Der er skiltet med omkørsel.

Se oversigtskort over Lille Roldvej her

Afskærende ledninger fra Glamsbjerg til Assens

Fra Glamsbjerg til Assens primært langs den gamle jernbane. Arbejdsperioden fra juli 2019 til juli 2020

Assens Forsyning – Afskærende Ledninger i forbindelse med det nye vandværk

Kontakt Trafik

Åbningstider:
Mandag-onsdag 10-15
Torsdag 10-17
Fredag 10-13

Tlf: 64 74 75 08

Send sikker e-mail via borger.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.