icon-Trafik-og-veje

Trafik og veje

Aktuelt vejarbejde

Udvidelse af Fynske Motorvej - Nr. Aaby til Odense V

 

Gadsbøllevej 81-124, Vissenbjerg – tunnel under motorvejsbroen er lukket

I forbindelse med udvidelse af Fynske Motorvej, så tunnel på Gadsbøllevej under motorvejsbroen er lukket.

Arbejdsperioden er fra den 3. juni – 10. oktober 2019

Der er skiltet med omkørselsrute og det er lagt på trafikinfo.dk

Se oversigstkort her

 

Kelstrupskovvej, Vissenbjerg – tunnel under motorvejsbroen er lukket

I forbindelse med udvidelse af Fynske Motorvej er tunnel spærret.

Arbejdsperioden er fra den 3. juni – 10. oktober 2019

Der er skiltet med omkørselsrute og det er lagt på trafikinfo.dk

Se oversigtskort her

 

Lille Roldvej, Vissenbjerg – stitunnel under motorvejsbroen er lukket

I forbindelse med udvidelse af Fynske Motorvej er stitunnel spærret.

Arbejdsperioden er fra den 3. juni – 10. oktober 2019

Der er skiltet med omkørselsrute og det er lagt på trafikinfo.dk

Se oversigtskort her

Tobovej, Tommerup

Tobovej er spærret, da der skal laves asfaltarbejde på Tobovej fra Stærmosevej til 50 m før Nørremarksvej. Der laves omkørsel ad Stærmosevej, Toftevej og Brusegyden – ærindekørsel tilladt. Meldt til Trafikinfo.dk 

Kort over omkørsel

Torsdag den 13. juni 2019 kl. 06:30 – Tirsdag den 18. juni 2019 kl. 19:00

Kloakseparering Haarby Etape 5 og 6

Kloaksepareringsprojekt er i gang i Haarby. Det er et stort projekt som løber i et helt år frem til sommeren 2020. Vi har delt projektet ind i 3 mindre etaper som skal afsluttes etapevis. Gravearbejderne vil give nogle trafikale gener i perioder.

Projektet startes op den 10. juni 2019 med lægning af ledninger omkring det eksisterende bassin ved Mosevangen.

Derefter fortsætter gravearbejdet ad Birkevej mod Skolevej og Syrenvej, Æblehaven, Algade, Akkerupvej, Sportsvej, Roesbjergvej, Trunderupvej og Stærmosevej i Haarby.

 

Opgravning af bassin ved Mosevangen

Der etablere arbejdskørsel via stierne fra Mosevangen og fra Blommehaven.
Arbejdsperioden er fra den 10. juni – 31. december 2019

Opgravning af bassin ved Mosevangen.

Byvejen i Gummerup, Glamsbjerg

Der etableres nyt regnvandsbassin på Byvejen, så derfor er vejen spærret, beboerkørsel er dog tilladt - der er skiltet med omkørsel.

Arbejdsperioden er fra den 29. maj – 24. juni 2019

Omkørsel, Byvejen i Gummerup

Stærmosevej, Tommerup

Der skal laves asfaltarbejde på Stærmosevej fra Kirkevej til Tobovej, så der opsættes signalanlæg på strækningen. Meldt til Trafikinfo.dk

Arbejdsperioden er fra den 6. juni 2019 kl. 06:30 – 14. juni 2019 kl. 19:00

Tranevænget 1-7, Fuglebakken 33, Musvitvænget 2-8, Assens

Der graves fjernvarme hoved- og stikledninger i rabatten/fortovet.

Arbejdsperioden er fra den 28. maj – 12. juli 2019

Gl. Bogensevej, Aarup

Der skal etableres fibre i yderrabatten, så der er indsnævret kørebane.

Arbejdsperioden er fra den 27. maj – 28. juni 2019

Bogensevej, Aarup – fra Gl. Bogensevej til Roldvej

Der skal etableres fibre i yderrabatten, så der er indsnævret kørebane.

Arbejdsperioden er fra den 27. maj – 28. juni 2019

Tommerup Skole, vendepladsen bliver lukket pga. renovering af skolen - rute 265 bliver omlagt

Bussen vil fra den 24. april og frem til 20. december 2019 holde ved busstoppestedet Nyholmsvej, der er på skolevej lige syd for skolen.

Oversigtskort

Strandgade, Haarby – opgravning for ny hoved- og stikledning

Der skal etableres ny hoved- og stikledning i hele Strandgade. Grundet forholdene på stedet samt trafikken, opsættes der trafikregulering som flytte i takt med arbejdet. De berørte beboer er informeret.

Strandgade, Haarby – lysregulering som flyttes i takt med arbejdet (markeret med rød streg).

Arbejdsperioden er fra den 1. april – 1. august 2019

 

Klima-tilpasningsprojektet er startet op i Tommerup

Der etableres nye regnvandsbassiner ved Skolevej og Kirkebjerg. Ved Brunsegårdsvej renoveres det eksisterende regnvandsbassin samt udskiftning af kloakledninger ved Møllebakken Smedegyden, Bystævnevej og Nyvej.

Arbejdsperioden er fra midt september 2018 til slutningen af juli 2019.


Nyvej i Tommerup

Nyvej er igen åben for gennemkørsel, dog køres der på grus – asfalt lægges senere i projektet

Krydset Møllebakken/Smedegyden/Savmøllevej vil blive lukket for gennemkørsel fra 29. april til 26. juli.

Det vil være omkørsel via Kirkebjerg og Skolevej. Hold øje med skiltningen.

I forbindelse med etablering af vandløbsledning, regnvandsledning og spildevandsledning, er det nødvendigt at foretage midlertidige omlægninger og håndtering af vand, gas, el, internet mv. Der kan derfor i perioder forekomme nedbrud på disse forsyningsarter.

Gravearbejdet er koordineret med alle ledningsejerne, og nedbrud vil blive repareret, så hurtigt det er muligt.

Omkørsel for busser

Der køres ad Kirkebjerg-Skolevej, busserne vender ved den gamle station
Rute 151-153 Der køres ad Kirkebjerg i begge retninger

Rute 266 Der køres ad Kirkebjerg-Skolevej
Rute 268P Der køres ad Kirkebjerg-Skolevej

Se omkørselsruterne her 

Vær opmærkson på at der køres ad Kirkebjerg-Skolevej, busserne vender ved den gamle station.

Spærring af krydset Smedegyden - Møllebakken - Savmøllevej for krydsning med ny kloak.

Smedegyden i Tommerup – spærret for gennemkørsel

Det bliver desværre nødvendigt at spærre Smedegyden mellem nr. 2 og 4. Beboerne er informeret.
Det giver den gene for beboerne, at der vil være indkørsel fra Bystævnevej for alle.

Smedegyden spærret, indkørsel fra Bystævnevej, undtaget til nr. 1 og 2.

Egebjergvej, Assens – Opførelse af nyt vandværk

Det nye vandværk kommer til at ligge på Egebjergvej ved den kommende forsyningspark, hvor også det nye centrale renseanlæg skal ligge.

Arbejdet starter den 15. november 2018 - 1. juli 2019

Assens Vandværk – Egebjergvej, Assens.

Kontakt Trafik

Åbningstider:
Mandag-onsdag mellem kl. 10-15
Torsdag mellem kl. 10-17
Fredag mellem kl. 10-13

Tlf: 64 74 75 08

Send sikker e-mail via borger.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.