icon-Trafik-og-veje

Trafik og veje

Aktuelt vejarbejde

Erholmvej, Aarup SPÆRRET omkørsel via Søndergårdevej / Lindebjerg – arbejdet pågår fra 07:30 til 15:30 herefter åbnes vejen

Assens kommune fælder træer og træbeskæring i rabatten i begge retninger på Erholmvej.
Fra Aarup er beboerkørsel tilladt.

Arbejdsperioden er fra den 18. – 22. februar 2019.

Omkørsel Lindebjerg

Bogensevej, Aarup SPÆRRET fra Søndergårdsvej til Hækkebøllevej – arbejdet pågår fra 07:30 til 15:30 herefter åbnes vejen

Assens kommune fælder træer og træbeskæring i rabatten i begge retninger på en del af Bogensevej.

Arbejdsperioden er fra den 25. februar - 1. marts 2019.

Omkørsel Bogensevej

Mandelalleen og Tobaksvej, Assens

Der skal etableres fibre samt stikledninger, så der er prioriteret kørsel. Arbejdet er i rabat og krydsning af vej ved gravning.

Arbejdsperioden er fra den 5. februar - 30. april 2019.

Fåborgvej nr. 2-14 fra Pilehaven til Møllerhuse, Assens

Der skal etableres fibre i yderrabatten, så der er prioriteret kørsel fra Pilehaven til Møllerhuse.

Arbejdsperioden er fra den 10. januar - 10. marts 2019.

Ved Klinten 1-45 - Assens

I sommerhusområdet graver vi fra nu og indtil midt i april med stikledninger, kloak samt vandledninger. Der er skiltet med omkørsel i krydset Strandgårdsvej/Baunevej med angivelse af hvilken vej der skal køres, for at komme til de enkelte ejendomme.

Arbejdet starter den 29. oktober 2018 - 12. april 2019.

Egebjergvej, Assens – Opførelse af nyt vandværk

Det nye vandværk kommer til at ligge på Egebjergvej ved den kommende forsyningspark, hvor også det nye centrale renseanlæg skal ligge.

Arbejdet starter den 15. november 2018 - 1. maj 2019.

Assens Vandværk – Egebjergvej, Assens

Klima-tilpasningsprojektet er startet op i Tommerup

Der etableres nye regnvandsbassiner ved Skolevej og Kirkebjerg. Ved Brunsegårdsvej renoveres det eksisterende regnvandsbassin samt udskiftning af kloakledninger ved Møllebakken Smedegyden, Bystævnevej og Nyvej.

Arbejdsperioden er fra midt september 2018 til juli 2019.


Nyvej spærres fra nr. 13 – 36 i Tommerup

Opgravning grundet ny kloak spærres Nyvej for gennemkørsel. De berørte beboer informeres.

Arbejdet starter den 22. januar og afsluttes den 15. februar 2019.

Del af Nyvej spærres da der skal laves kloak i kørebanen, Tommerup.

Kirkebjerg spærres fra Skolevej til Brunsegårdsvej i Tommerup

Grundet opgravning til ny kloakledning bliver Kirkebjerg spærret fra Skolevej til Brunsegårdsvej. De berørte beboer informeres.

Arbejdet starter den 22. januar og afsluttes den 15. marts 2019.

En del af Kirkebjerg fra Skolevej til Brunsegårdsvej spærres, da der skal laves kloakledning i kørebanen, Tommerup.

Smedegyden benyttes til arbejdskørsel i Tommerup

Grundet opgravning i Tommerup vil Smedegyden blive brugt til arbejdskørsel det næste halve år. Entreprenøren fejer vejen efter endt arbejde hver dag.

Arbejdet starter den 28. januar og afsluttes den 30. august 2019.

Kontakt Trafik

Åbningstider:
Mandag-onsdag mellem kl. 10-15
Torsdag mellem kl. 10-17
Fredag mellem kl. 10-13

Tlf: 64 74 75 08

Send sikker e-mail via borger.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.