icon-Trafik-og-veje

Trafik og veje

Aktuelt vejarbejde

Nydamsvej, 5620 Glamsbjerg – vejen er spærret for gennemkørsel

Der skal tryktest af gasledning, derfor er vejen spærret mellem Nydamsvej nr. 15 og nr. 16.

Der er skiltet med omkørsel.

Arbejdsperiode den 5. – 10. juli 2022

Du kan se kortet her som pdf

Østergade, 5610 Assens – lukkes grundet Open by Night

Der afholdelse af Open by Night i Østergade, så vejen er spærret. Der er skiltet med omkørsel.

Arbejdsperiode 19. juli 2022 fra kl. 16-21

Her kan du se kortet som pdf

Vestergade og sydlige del af Bredgade lukkes, Aarup – Sing a Song på Industrien

Afspærring af Bredgade fra nr. 62 til udmundingen af Vestergade samt Vestergade fra Søstrenes Have og Sanggaards Plads.

Fynbus kører omkørsel via Indre Ringvej.

Lørdag den 30. juli 2022 fra kl. 8-19

Afspærringsplan
Omkørsel Fynbus

Kærlighedsstien, Aarup – vandledning udskiftes så vejen spærres

Vandledningen som ligger i vejen skal udskiftes, så Kærlighedsstien spærres i takt med gravearbejdet udføres. Beboerkørsel tilladt. Der er skiltet med omkørsel.

Arbejdsperiode 22. – 29. juni 2022

Se kortet som pdf

Kærlighedsstien spærres i takt med gravearbejdet udføres. Beboerkørsel tilladt.

Glamsbjerg by

Assens Forsyning starter i juni 2022 et større anlægsarbejde i Glamsbjerg, hvor kloakkerne til 73 ejendomme og virksomheder på Søndergade, Assensvej, Odensevej, Langbygårdsvej og Teglværksvej udskiftes samt lægges om.

Trafikken reguleres, det gælder ikke mindst Søndergade samt Assensvej og Odensevej, som i perioder bliver helt eller delvist lukket. Der bliver i den forbindelse etableret omkørsel nord om byen. Samtidig bliver der ændret busruter og flyttet stoppesteder. Vi opdater løbende denne med detaljer for omkørsler.

Trafikafviklingsplan uge 26 2022 - 30 2023

Nu arbejdes i rundkørslen mellem Assensvej/Odensevej. Her vil rundkørslen i en periode være helt lukket for trafik, og der vil være skiltet omkørsel for trafikanterne.

Spærring af rundkørslen Assensvej/Odensevej
Spærring af Odensevej/Assensvej, Glamsbjerg – omkørsel

Omkørselsrute ved Glamsbjerg

Trafikken er delt op, så den tunge trafik – herunder lastbiler.

Lastbiler og den øvrige tunge trafik via Dolevej og Faaborgvej mod Haarby. Det giver en noget længere køretid for den tunge trafik, men det er det bedste alternativ for at undgå de smalle landeveje.

HER ER OMKØRSELSMULIGHEDERNE FOR TUNG TRAFIK

Kommer du fra Odensesiden mod Glamsbjerg, vil du blive ledt til venstre ved Dolevej og videre mod Haarby
Skal du nord om Glamsbjerg, anbefaler vi at du drejer fra ved Knarreborgvej og kører over Tommerup og videre derfra. Alternativt kan du køre over Vissenbjerg eller Aarup.

Vælger du, at køre over Vissenbjerg gør vi opmærksom på, at der er vejearbejde i rundkørslen i Bred. Men der er trafiksignal i begge retninger, så trafikken kan sagtens passere. Du skal dog vente lidt ekstra rejsetid her.

Kommer du fra Assens mod Glamsbjerg og skal nord over Glamsbjerg, skal du køre ad Dærupvej til Søndergade og den vej nordpå. Skal du syd om Glamsbjerg eller mod Odense, skal du køre via Haarby og op ad Faaborgvej og Dolevej.

Omkørslen for den tunge trafik gælder ikke busser, da det ville give for store gener for passagererne.

 

OMKØRSEL FOR BILISTER

Som bilist må du benytte omkørslen via Holte, men du er også velkommen til at benytte alternative ruter.

Fynbus kører omkørsel:

Rute 131 omkørsel fra mandag den 27. juni til og med fredag den 15 juli 2022.

Rute 131 kører over Flemløse. Det betyder, at strækningen fra Hårby Station over Gummerup og Køng ikke bliver betjent.

De passagerer som benytter busser på den strækning, bliver henvist til Flextrafik og kan enten blive kørt til Hårby Station eller til det midlertidige stop i Flemløse og retur. Det stop tættest på Haarby, vil blive henvist til Haarby Station.

Omkørsel Fynbus Rute 131 – røde prik med hvidt kryds er midlertidig nedlagte busstop.

Rute 151/153 omkørsel fra mandag den 27. juni til og med fredag den 15 juli 2022 spærres rundkørslen Assensvej/Odensevej/Søndergade. Der køres omkørsel ad Holtevej-Holtegårdsvej-Krengerupvej-Dærupvej i begge retninger. Der henvises til de midlertidige stop på Dærupvej ved Nørregade.

Rute 152 omkørsel fra mandag den 27. juni til og med fredag den 15 juli 2022 kører omkørsel ad Holtevej-Holtegårdsvej-Krengerupvej-Nørregade-Glamsbjerg Station i begge retninger.

Omkørsel Fynbus Rute 151/153 og Rute 152 - røde prik med hvidt kryds er midlertidig nedlagte busstop.

Næste etape foregår i skolernes sommerferie i ugerne 26-28, hvor der arbejdes i rundkørslen mellem Assensvej/Odensevej. Her vil rundkørslen i en periode være helt lukket for trafik, og der vil være skiltet omkørsel for trafikanterne.

Trafikafviklingsplan for uge 26-27-28-29-30-31 2022

Trafikafviklingsplan for uge 26-27-28-29-30-31 2022
Odensevej/Søndergade omkørsel og forvarsling
Spærring af rundkørslen Assensvej/Odensevej

Assens by

Assens Kommune har nu sat gang, i de fysiske arbejder for, at etablere det nye vejforløb langs Søndre Ringvej i Assens By.

For at dette arbejde kan gennemføres, er der i kortere eller længere perioder behov for at lukke for civil trafik langs Søndre Ringvej.

Dette betyder, at der i forskellige perioder vil være omkørsler af forskellige karakter.

Det tilstræbes at omkørselsperioderne er så korte som muligt, så de medførte gener holdes på et absolut minimum.

Projektleder Erik Nielsen ved Assens Kommune, vil gøre alt hvad der står i hans magt for at de trafikale ”udfordringer” opleves så skånsomme som overhovet muligt. Samtidig håber Assens Kommune på en vis forståelse for, at anlægget er nødvendigt for, at realisere de visions planer som Assens Byråd har for Assens Havnefront.

I de perioder, hvor trafikafviklingen på langs ad Søndre Ringvej er lukket for kørende trafik, vil bilister blive henvist til Skovvej/Damgade eller via Krabbeløkkevej forbi værftet.

Nu begynder vi, at bygge første del af Fremtidens Assens. I tre etaper med Udviklingsområde, Multitek og Havneplads samt ombygningen af Søndre Ringvej.

Faseoversigt - Ombygningen af Søndre Ringvej i Assens by med start i det blå område

Willemoesgade, 5610 Assens – trafikken ledes gennem parkeringsarealet

Der skal laves en ny kloakledning, så trafikken ledes i begge retninger ved parkeringsarealet ved til Nordre Havnevej.
Der er skiltet med omkørsel.

Arbejdsperiode 4. maj 2022 – 8. juli 2022

Her er kortet som pdf

Lastbiler til DLG skal via Kildensmindevej. Øvrige lastbiler skal via Østre Ringvej og syd om Assens by.

Der er spærret på Søndre Havnevej ved Bådebyggervej

Udvidelse af Fynske Motorvej - Nr. Aaby til Odense V

Udvidelse af Fynske Motorvej til tre spor er i gang på strækningen mellem Odense V og Gribsvad, som ligger ved afkørsel 55 Aarup.

Udvidelsen af første etape forventes afsluttet i 2021.

Anden etape går fra Gribsvad til Nørre Aaby, og den er færdig med udgangen af 2022.

Kontakt Trafik

Tlf: 64 74 75 08

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.