icon-Sundhed-og-sygdom

Sundhed og sygdom

Spørgsmål og svar

Hvordan vurderes behovet for træning?

Når du udskrives fra sygehus med en genoptræningsplan, er der taget lægefaglig stilling til dit genoptræningsbehov. Assens Kommune tager stilling til, hvor og i hvilket omfang du tilbydes træning.

Når du søger træning efter Serviceloven, afdækkes træningsbehovet efter konkret, individuel vurdering af kommunens trænende terapeuter.

Hvem udfører træningen?

Træningen udføres af Assens Kommunes trænende terapeuter.

Assens Kommunale Træningscenter

Assens
Odensevej 29 A
5610 Assens 

Aarup
Indre Ringvej 8
5560 Aarup

Hvad koster ydelsen?

Træningen er gratis.

Hvordan kommer jeg til og fra træning?

Genoptræning efter Servicelovens § 86 stk. 1 og vedligeholdende træning efter Servicelovens § 86 stk. 2: 
I Assens kommune ydes ikke transport eller befordringsgodtgørelse til træning efter Servicelovens § 86.

Genoptræning efter Sundhedslovens § 140 (Genoptræningsplan fra sygehuset): 
Som udgangspunkt skal du selv sørge for transport til træningsstedet. Har du et særligt behov for kørsel til træning, kan det afklares i samråd med den trænende terapeut. Se endvidere afsnittet om kørsel under Genoptræning efter sygehusbehandling

Hvordan kan jeg klage over afgørelsen?

Ønsker du at klage over kommunens afgørelse, skal du senest 4 uger efter modtagelsen sende klagen til:

Assens Kommune
Sundhed
Rådhus Allé 5
5610 Assens

Din klage vil herefter blive revurderet, og såfremt afgørelsen fastholdes, vil den blive sendt videre til Det Sociale Nævn. 

Der skal to til et godt samarbejde

Det er en betingelse for træningen, at du er motiveret og indstillet på at yde en aktiv indsats.

Den trænende terapeut har tavshedspligt, og det betyder, at oplysninger i forbindelse med din træning ikke videregives til andre uden din accept. 

Lovgrundlag for træningstilbud

Sundhedsloven § 140
Borgere, der efter sygehusbehandling udskrives med en genoptræningsplan.

Serviceloven § 86, stk. 1.
Borgere, der efter sygdom, som ikke har været behandlet i sygehusregi, har en funktionsnedsættelse kan efter en individuel vurdering tilbydes genoptræning.

Serviceloven § 86, stk. 2.
Borgere, der på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, kan efter en individuel vurdering tilbydes vedligeholdelsestræning.