icon-Sundhed-og-sygdom

Sundhed og sygdom

Individuelt rygestop

Der tilbydes individuelle forløb til dig, der ønsker at kvitte tobakken, men ikke har mulighed for at deltage på et hold. Målet er, at man skal blive helt fri af rygning eller brug af snus/tyggetobak - ikke blot trappe ned.

Du får afklaring og hjælp til at blive tobaksfri, indsigt i og forståelse af din afhængighed, idéer til af bryde dine vaner, hjælp til at håndtere svære situationer med støtte af rygestoprådgiveren.

Hvordan foregår det?

Forløbet består som udgangspunkt af fem samtaler med en rygestoprådgiver af 30 - 40 min. varighed i løbet af halvanden måned. Sammen med rygestoprådgiveren finder du frem til din stopdag.

Tid og sted

Tid og sted for individuelle forløb aftales mellem dig og rygestopkonsulenten.

Sundhedskonsulent Susanne

Har du spørgsmål til vores tilbud, eller vil du gerne tilmelde dig, så lad mig ringe til dig.

Oplysning om behandling af personoplysninger