icon-Skole-og-uddannelse

Skole og uddannelse

Socialpædagogisk fripladstilskud - SFO

Der kan bevilges socialpædagogisk fripladstilskud til en elev, når kommunen vurderer, at:

  1. Elevens ophold i SFO'en må anses for særligt påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde OG
  2. Betalingsspørgsmålet vanskeliggør elevens optagelse eller forbliven i SFO.

Begge betingelser skal være opfyldt, og der skal ved tildelingen altid ske en konkret og individuel vurdering af familiens og elevens situation.

Bevillingen gives af den pædagogiske konsulent på baggrund af ansøgning fra forældrene. Ansøgningen udfyldes af forældrene og elevens SFO. SFO'en har adgang til skemaet på Assens Kommunes intranet (Aksen).

Der skal beregnes økonomisk fripladstilskud før bevilling af socialpædagogisk fripladstilskud.