icon-Skole-og-uddannelse

Skole og uddannelse

Pasning over kommunegrænsen - SFO

Du har mulighed for frit valg af SFO – også over kommunegrænsen.

Du kan søge om SFO over kommunegrænsen. Bopælskommunen giver bevilling for hele pasningsperioden. Du skal være opmærksom på, at forældrebetalingen kan blive højere, hvis du bruger en SFO i en anden kommune, hvis bopælskommunens forældrebetaling for SFO er dyrere end institutionskommunens forældrebetaling for SFO.  Du skal i dette  tilfælde betale den dyreste takst.

Du kan få økonomisk fripladstilskud, søskendetilskud og tilskud af behandlingsmæssige årsager til SFO-pladsen på samme vilkår, som hvis eleven var indmeldt i SFO i bopælskommunen.

Optagelse på venteliste sker efter samme retningslinjer som ved elever bosat i kommunen (se afsnit herom).

Indmeldelse og udmeldelse sker efter samme retningslinjer, som benyttes ved elever bosat i kommunen. 

Ved fraflytning eller ændringer i bevillingsforholdet har du pligt til at oplyse bopælskommunen og institutionskommunen herom.