icon-Skole-og-uddannelse

Skole og uddannelse

Modulordninger i SFO

Morgenmodul i SFO

Ud over det sædvanlige heltidsmodul er det også muligt at vælge et morgenmodul. Det kan kombineres med klippekortsmodulet.

Morgenmodulet dækker pasning i SFO før skolestart på de 5 hverdage i ugen.

Ved ændring fra heltids- til morgenmodul gælder de sædvanlige udmeldelsesregler med 1 måneds varsel fra den næste første. Ved skift fra morgen- til heltidsmodul kan der ændres med kortere varsel efter aftale med SFO’en.

Klippekortsmodul i SFO

Ud over det sædvanlige heltidsmodul er det også muligt at vælge et klippekortsmodul. Det kan kombineres med morgenmodulet.

Der vælges 2 faste dage om ugen. De 2 dage aftales med SFO’en, så de ligger fast.

Ved ændring fra heltids- til klippekortsmodul gælder de sædvanlige udmeldelsesregler med 1 måneds varsel fra den næste første. Ved skift fra klippekorts- til heltidsmodul kan der ændres med kortere varsel efter aftale med SFO’en.