icon-Skole-og-uddannelse

Skole og uddannelse

Forældrebetaling - SFO

Forældrebetaling opkræves forud.

Forældrebetalingen fremgår af det indmeldelsesbrev, du modtager, når eleven indmeldes i SFO.

Takster for det nye år offentliggøres via kommunens hjemmeside, lokalaviser og som opslag på Aula senest den 30. november.

Der beregnes efter 11 betalingsmåneder – juli er betalingsfri. Der gives 50 % søskendetilskud til alle børn ud over det første, der er indmeldt i et pasningstilbud, tilskuddet trækkes fra den/de billigste pladser (nettodriftsudgiften). Søskendetilskud gives til pasning i privatinstitutioner, privat pasning, vuggestue, børnehave og kommunal SFO.

Forældrebetalingen beregnes som følgende:

  1. Takst
  2. Økonomisk fripladstilskud
  3. Søskendetilskud
  4. Socialpædagogisk fripladstilskud = forældrebetalingen

Du vil modtage et indbetalingskort ultimo måneden. Betalingsdatoen er den 1. i efterfølgende måned med betalingsfrist på ca. 1 uge. Efter sidste indbetalingsdato udsender Opkrævningen rykker for manglende betaling. Restancer overdrages til SKAT ultimo måneden.