icon-Skole-og-uddannelse

Skole og uddannelse

Indskrivning

Indskrivning til 0. klasse

Du kan indskrive dit barn til 0. klasse på folkeskolerne i Assens Kommune til skoleåret 2023/2024.

Indskrivningen foregår digitalt og indskrivningsfristen er den 15. november 2022

HUSK at benytte den digitale skoleindskrivning - også selv om dit barn skal starte på en privat- eller friskole.

Manual - hvis der er problemer med indskrivningen

Forældre er velkomne til at henvende sig på den enkelte skole for at få nærmere oplysninger om indskrivning, herunder eventuelt informationsmøde eller søge oplysninger på skolens hjemmeside.

Her kan du se en oversigt over skolernes kontaktoplysninger og hjemmesider 

Indskrivning til SFO

Når du har indskrevet dit barn i skole, har du mulighed for at tilmelde dit barn til SFO. Du skal blot klikke på det link, der fremkommer, når du har afsluttet i indskrivningen til skole.

Optagelse i 0. klasse

Børn, der fylder 6 år i 2023, er undervisningspligtige og skal normalt optages i 0. klasse.
Børn, der fylder 5 år inden den 1. oktober 2023, vil kunne optages i 0. klasse, hvis de må antages at kunne følge undervisningen.

Ansøgning om udsættelse af skolestart

Hvis der ønskes udsættelse af undervisningspligten, er det i Assens Kommune skolelederen, der kan bevilge udsættelse. Ansøgning om udsættelse sendes til skolelederen på distriktsskolen.

Læs mere i Vejledning om udsættelse af skolestart

Skoleskift

Indskrivning.dk er kun til indskrivning til 0. klasse. Hvis man ønsker skoleskift rettes henvendelse direkte til skolens kontor.