icon-Skole-og-uddannelse

Skole og uddannelse

Indskrivning

Indskrivning til 0. klasse

Du kan indskrive dit barn til 0. klasse på folkeskolerne i Assens Kommune til skoleåret 2019/2020.

Indskrivningen foregår digitalt og skal ske inden udgangen af uge 4 i 2019.

HUSK at benytte den digitale skoleindskrivning - også selv om dit barn skal starte på en privat- eller friskole.

Manual - hvis der er problemer med indskrivningen

Forældre er velkomne til at henvende sig på den enkelte skole for at få nærmere oplysninger om indskrivning, herunder eventuelt informationsmøde eller søge oplysninger på skolens hjemmeside.

Her kan du se en oversigt over skolernes kontaktoplysninger og hjemmesider 

NB: På Byrådsmødet den 28. januar 2015 blev det besluttet, at skoledistriktet for elever bosat i Ørsted ændres, således at eleverne fremadrettet tilhører Aarupskolens distrikt.

Indskrivning til SFO

Når du har indskrevet dit barn i skole, har du mulighed for at tilmelde dit barn til SFO. Du skal blot klikke på det link, der fremkommer, når du har afsluttet i indskrivningen til skole.

Optagelse i 0. klasse

Børn, der fylder 6 år i 2019, er undervisningspligtige og skal normalt optages i 0. klasse.
Børn, der fylder 5 år inden den 1. oktober 2019, vil kunne optages i 0. klasse, hvis de må antages at kunne følge undervisningen.

Ansøgning om udsættelse af skolestart

De børn, der i forbindelse med skoleåret 2018/2019 har fået bevilget udsættelse af undervisningspligten, vil skulle påbegynde skolen direkte i børnehaveklasse i skoleåret 2019/2020.

Hvis der ønskes udsættelse af undervisningspligten, er det i Assens Kommune skolelederen, der kan bevilge udsættelse. Ansøgning om udsættelse sendes til skolelederen på distriktsskolen.

Læs mere i Vejledning om udsættelse af skolestart