icon-Pas_kørekort-og-sundhedskort

Pas, kørekort og sundhedskort

Grundlovsceremonier

Hvis du får dansk indfødsret (statsborgerskab), sker dette ved lov, og du skal i den forbindelse deltage i en grundlovsceremoni.

Assens Kommune afholder flere grundlovsceremonier i løbet af året. De annonceres i lokalpressen og som nyhed på kommunens hjemmeside.  

Selve ceremonien:

Ved ceremonien skal du underskrive en erklæring, hvor der står:

”Jeg lover hermed at ville overholde dansk lovgivning, herunder Danmarks Riges Grundlov, og respektere grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder det danske demokrati.”

Din nærmeste familie er velkommen til at deltage.

Legitimation og blanket:

Du skal have gyldig billedlegitimation med til ceremonien samt den ”blanket til afgivelse af erklæring”, som Udlændinge- og Integrationsministeriet sender til dig i forbindelse med sagens behandling.

Spørgsmål:

Hvis du har spørgsmål, så send os en sikker mail via nedenstående link.

Kontakt Grundlovsceremoni

Tlf: 64 74 74 40

Send sikker e-mail via borger.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.