icon-Omsorg-og-støtte

Omsorg og støtte

OfferRådgivningen

Offerrådgivningen hjælper ofre, vidner og pårørende i forbindelse med voldsomme og chokerende oplevelser som ulykker, kriminalitet og trafikuheld.

Offerrådgivningen yder personlig eller telefonisk rådgivning. Hjælpen er gratis og anonym.

Formål

Offerrådgivningen er et supplement til politiets vejledningsforpligtigelse om offerets muligheder for at få yderligere hjælp.

Målgruppe

Ofre, vidner og pårørende der har været udsat for vold, ulykker og andre forbrydelser.

Aktiviteter

  • Tilbyder personlige samtaler, hvor målgruppen kan tale om deres dårlige oplevelser
  • Bisidderfunktion
  • Står til rådighed med at kontakte relevante instanser
  • Informationsmateriale

Læs mere