icon-Omsorg-og-støtte

Omsorg og støtte

Omsorgstandpleje og Specialtandpleje

Omsorgstandpleje

Tandpleje for borgere, der på grund af sygdom eller handicap ikke kan komme til egen tandlæge

Hvem er omfattet?

Personer over 18 år med folkeregisteradresse i Assens Kommune, der:

  • ville afstå fra et tilbud om tandpleje, idet den psykiske belastning ved at skulle undersøges eller behandles andre steder end i eget hjem er for stor. F.eks. svært demente, udviklingshæmmede eller svært psykisk syge.
  • ikke kan klare transport i bil eller liftbus til tandklinikken.
  • maximalt kan klare at være oppe i en stol i 2 timer.
  • Er tilkendt pension.

For yderligere informationer bedes I gå videre til tandplejens hjemmeside via nedenstående link

Specialtandpleje

Tandpleje til voksne, unge, børn, ældre borgere, eller borgere, der på grund af sygdom eller handicap, ikke kan komme til egen tandlæge

Hvem er omfattet

Personer med folkeregisteradresse i Assens Kommune der har betydelig og varig nedsat funktionsevne indenfor følgende grupper:

  • Sindslidende
  • Udviklingshæmmede
  • Personer med cerebral parese
  • Autisme
  • Sklerosepatienter

Tilbuddet henvender sig ikke til personer, der kan behandles i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller i omsorgstandplejen.

For yderligere informationer bedes I gå videre til tandplejens hjemmeside via nedenstående link