icon-Omsorg-og-støtte

Omsorg og støtte

Kvindekrisecenter

Kvindekrisecenter er et midlertidigt tilbud til kvinder og eventuelle børn, der aktuelt er i krise, og som på grund af vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- og samlivsforhold ikke kan opholde sig i eget hjem.

Kvinder, som har behov for at komme på krisecenter, kan henvende sig direkte til det krisecenter, man ønsker at komme på.

En oversigt over krisecentre findes på http://www.lokk.dk/Faa-hjaelp-her/Ophold-paa-et-krisecenter/

Ved henvendelse direkte til et krisecenter, kan optagelse ske anonymt.

Man kan også henvende sig til Assens Kommune, Myndighed Social, som kan hjælpe med at tage kontakt til et krisecenter.

Her kan du finde Kvalitetsstandard for ophold på kvindekrisecenter.

Kontakt Modtagelsen Social og Myndighed Social

Åbningstider:
Mandag til fredag 10:00 -12:30

Tlf: 64 74 75 21

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.