icon-Omsorg-og-støtte

Omsorg og støtte

Den Kommunale Sygepleje

Kontaktinformationer

Sygeplejerskerne kan primært kontaktes på hverdage kl. 11.00 - 13.00.

I helt særlige tilfælde er der mulighed for at ringe hele døgnet.

Den kommunale Sygepleje kan kontaktes på telefon 64 74 77 50

Leder af Den kommunale Sygepleje og Akut-teamet: Dunja Vergmann

Hvad tilbyder Sygeplejen i Assens Kommune?

Kommunal sygepleje ydes som udgangspunkt som midlertidig hjælp, indtil du helt eller delvist kan klare dig selv sammen med dine pårørende.

Som borger i Assens Kommune kan du få sygepleje når:

 • du har en kronisk sygdom eller flere, der gør din situation kompliceret
 • du får behov for at få din medicin doseret. Det besluttes i samarbejde med din praktiserende læge, om opgaven kan løses af apoteket, hvor en maskine udfører opgaven
 • du er svækket efter sygehusophold
 • du har brug for hjælp til at komme til kræfter igen efter sygdom
 • du har brug for støtte til at forebygge komplikationer til sygdom eller svækkelse (tryk, fald, ernæring m.m.)
 • du har brug for hjælp for at kunne tilbringe din sidste tid hjemme

Du kan blive henvist til Den Kommunale Sygepleje via din praktiserende læge, sygehuset, Hjemmeplejen eller Visitationen i Assens Kommune.

Sygeplejen kan døgnet rundt tilbyde dig:

 • Råd og vejledning om sundheds- og helbredsproblemer
 • Pleje og behandling

Hvis du er på besøg eller holder ferie i en anden kommune, kan du stadig få hjælp til sygepleje. Sygeplejen bliver leveret af opholdskommunen.

Hvem udfører sygepleje? 

Sygeplejen leveres af sygeplejersker ansat i Den Kommunale Sygepleje i Assens Kommune.

Sygeplejersken kan beslutte, at social- og sundhedshjælpere eller social- og sundhedsassistenter i Hjemmeplejen varetager sygeplejen. Du kan også møde sygeplejestuderende og SOSU-elever.

Alle medarbejdere har et identitetskort med navn og billede, som de skal vise, hvis du beder om det. Medarbejderne har tavshedspligt.

Hvor foregår det?

Vi tilbyder sygepleje i en af kommunens sygeplejeklinikker. I særlige tilfælde kan sygeplejersken besøge dig i dit hjem.

Transporten mellem dit hjem og sygeplejeklinikken skal du selv sørge for.

Link til Flextransport: Teletaxi i Assens Kommune

Adresser på Sygeplejeklinikkerne:

 • Holmely, Indre Ringvej 8, Aarup
 • Østervang 1, Vissenbjerg
 • Vestervangen 100, Tommerup
 • Aktivcentret, Dærupvej 5, Glamsbjerg
 • Æblehaven, Syrenvej 22, Haarby
 • Odensevej 29A, Assens

Koster det noget at modtage sygepleje?

Hjælp til sygepleje er uden egenbetaling og tilbydes, indtil vi vurderer, at du ikke længere har behov for hjælp.

Du kan blive bedt om at købe f.eks. doseringsæsker, plastikkasse med låg, vægt, termometer, gips.