icon-Omsorg-og-støtte

Omsorg og støtte

Hjerneskadekoordinationen

Hjerneskadekoordinationen er Assens Kommunes koordinerings- og rådgivningsfunktion for voksne borgere med erhvervet hjerneskade.

Hjerneskadekoordination

Kontakt Hjerneskadekoordinationen, hvis:

Du har pådraget dig en hjerneskade og har brug for råd og vejledning i forhold til følgevirkningerne efter hjerneskade.

Du er pårørende til en person, der har pådraget sig en hjerneskade, og har brug for råd og vejledning i forhold til følgevirkningerne efter hjerneskaden.

Du har brug for information eller rådgivning om Assens Kommunes tilbud til voksne borgere med erhvervet hjerneskade.

Du er fagperson og har brug for konkret rådgivning, vejledning eller en særlig koordinerende indsats i forbindelse med kommunens rehabiliteringsmæssige indsats.

Hvem er omfattet:

Alle borgere på 17½ og derover, der har følger efter en akut opstået hjerneskade på grund af sygdom eller ulykke i henhold til følgende diagnoser: 

  • Apopleksi (blodprop eller blødning i hjernen)
  • Kranietraume i forbindelse med ulykker (ikke hjernerystelse) 
  • Betændelse eller virustilstand i hjernen
  • Følger efter operation i hjernen
  • Iltmangel til hjernen (hjertestop eller drukneulykke) 

Kontakt os

Hjerneskadekoordinator: 
Ann Marie Vestergård
Telefon: 40 25 13 47

Send en mail til hjerneskadekoordinatoren
I mailens emnefelt vælger du "Hjerneskadekoordination"

OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.

Læs mere om hjerneskadekoordinationen i vores infopjece