icon-Omsorg-og-støtte

Omsorg og støtte

Kørsel for borgere med en demensdiagnose

Demenskørsel

Borgere, der har en demensdiagnose og ikke er i stand til at benytte offentlig transport, kan tilbydes at køre kollektivt.

Ordningen dækker kørsel på Fyn, Langeland, Ærø samt sydlige Jylland (Region Syddanmark). Rejser til øvrige regioner involverer som hovedregel altid tog.

Kørslen foregår med personvogn, tog eller kørestolstransport, hvis det er nødvendigt, og man hentes på sin adresse.

Demenskørsel kan benyttes til fritidsformål som kulturelle og sociale arrangementer, besøg, indkøb og lignende.

Hvem kan få kørsel?

Borgere med en lægefaglig diagnosticeret demensdiagnose, som

  • har fast bopæl i Assens Kommune
  • ikke er i stand til selv at køre bil, anvende almindelig offentlige transportmidler, eller hvor pårørende ikke har mulighed for at køre dem

Det er kommunen, der afgør, om betingelserne for optagelse i ordningen er opfyldt.

FynBus varetager alt andet i forbindelse medkørselsordningen, da denne er en del af det kollektive trafiksystem på Fyn. Der kan forekomme flere kunder i samme vogn og omvejskørsel. Betingelserne er de samme som ved den øvrige handicapkørsel. Læs mere på FynBus' hjemmeside

Omfang og pris

Kørselsordningen giver mulighed for 104 enkeltture pr. år. Ved kørsel betaler borgeren en pris til chaufføren, afhængigt af turens længde. Der er begrænsninger i forholdt til hvilke tider af døgnet, at ordningen kan benyttes. Læs mere på FynBus' hjemmeside.

Der kan køres på Fyn, Langeland og Ærø samt sydlige Jylland (Region Syddanmark). Rejserne kan bestilles via selvbetjening på fynbus.dk/flexbestilling eller ved at ringe til FynBus' bestillingscentral.

Hvordan søger man

Der skal udfyldes et ansøgningsskema, som du finder nederst på siden.

Demensteamet i Assens Kommune foretager visiteringen og afgør, om betingelserne for optagelse i ordningen er opfyldt. Demensteamet kan kontaktes på telefon 64 74 64 40 eller 64 74 69 15, mandag til torsdag mellem kl. 12 - 13.00.

Klagemuligheder

Afgørelse om afslag kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.