icon-Omsorg-og-støtte

Omsorg og støtte

Besøg Demenscaféerne

Et tilbud til jer, der har demens tæt inde på livet.

Som demensramt par oplever I måske både ensomhed og isolation i forbindelse med sygdommen. Måske mangler I nogle at dele jeres oplevelser med omkring det at være ramt af demens.

Så er Demenscaféerne måske noget for jer.

Demenscaféen er et tilbud til alle demensramte par og er etableret  i et samarbejde mellem Røde Kors, Alzheimerforeningen og Assens Kommune.

Demens Café Birkely i Aarup

 Caféens formål er

  • At have socialt og hyggeligt samvær med andre
  • At have aktiviteter med adspredelse og glæde
  • At støtte mennesker med en demenssygdom og deres familier
  • At dele erfaringer og opbygge netværk
  • At udbrede viden om demenssygdomme

Aktiviteterne vil tage udgangspunkt i deltagernes ønsker og behov.

Caféen drives af frivillige i samarbejde med Røde Kors og Alzheimerforeningen – og er for borgere fra hele Assens Kommune

Praktiske oplysninger, program og tilmelding

Tid: Tirsdage kl. 10.00 - 12.00

Sted: Birkely, Birkevej 3, 5560 Aarup (Caféen er i kælderen – der er elevator)

Tilmelding til Lone Vasegaard, telefon 26 65 28 39, mail: l_vasegaard@hotmail.com (e-mail må ikke indeholde personfølsomme oplysninger, som f.eks. helbredsmæssige eller økonomiske oplysninger eller dit cpr-nummer).
Lone kan også svare, hvis der er spørgsmål til caféen.

Demenscaféen i Flemløse

Det primære formål med caféen er at give jer mulighed for at deltage i nogle sociale arrangementer sammen, men også at få dannet relationer til andre demensramte par. Ved hvert café-arrangement vil der være et tema på dagsordenen. Det kan være sang og musik, grillfest, bankospil eller et fagligt oplæg om, hvordan I tackler at bo eller være sammen, når en af jer er demensramt. Hvert arrangement omfatter ud over det sociale fællesskab mad og drikke: kaffe med brød og fællesspisning. Rækkefølge afhænger af tidspunkt.

Vi ved, at du som demensramt f.eks. kan have svært ved at sidde stille i længere tid af gangen, eller at du kan have problemer med at være sammen med mange mennesker. Derfor er der mulighed for at du kan trække dig tilbage f.eks. for at hvile dig, eller hvis du har brug for at sidde lidt uforstyrret.

Ved hvert café-arrangement vil der være et korps af frivillige hjælpere, hvoraf langt de fleste har erfaring inden for demensområdet, og som alle vil gøre alt for, at du føler dig godt tilpas, og at arrangementet bliver en god oplevelse for dig og din partner.

Praktiske oplysninger, program og tilmelding

Caféen holder åbent 1 gang om måneden. Arrangementet varer ca. 4 timer.

Tid og sted fremgår af det aktuelle program.

Oplysning om programmet og tilmelding til demenscaféen kan ske ved henvendelse til aktivitetsleder Birgit Drud på mobilnr. 21 24 79 65 eller via e-mail birgitdrud@gmail.com (e-mail må ikke indeholde personfølsomme oplysninger, som f.eks. helbredsmæssige eller økonomiske oplysninger eller dit cpr-nummer). Vi ved, at der kan opstå situationer, hvor I efterfølgende er nødt til at melde afbud. Dette gøres ligeledes til Birgit.

Prisen er fastsat til 100,- kr. pr. person.
Ved manglende afbud opkræves deltagerbeløbet ved næstkommende Demenscafé.   
                   

Vi glæder os til at se jer i Demenscaféen

Venlig hilsen
frivilliggruppen Røde Kors