icon-Omsorg-og-støtte

Omsorg og støtte

Midlertidige boliger

Assens Kommune råder over 10 midlertidige boliger.

  • der er 3 midlertidige boliger til demensramte borgere på Strandgården, Strandgade 81, Haarby 
  • der er 3 midlertidige boliger til den almene borger på Æblehaven, Syrenvej 24-30, Haarby

Hvad er formålet med ophold i en midlertidig bolig

Ophold i en midlertidig bolig er et tidsbegrænset ophold, der har til formål at:

  • aflaste ægtefælle, forældre eller andre nærtstående, der passer en borger med nedsat fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse
  • afklare og vurdere borgerens fremtidig behov for hjælp og bolig. 

Prisen for ophold i en midlertidig bolig; se under Takster.

HUSK - det er visitator i Myndighedsafdelingen, der skal kontaktes i forbindelse med aflastningsophold.

Kontakt Visitationen - Myndighed Ældre / Sundhed

Åbningstider:
Alle hverdage fra kl. 8.00 - 9.00

Tlf: 64 74 71 94

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.