icon-Omsorg-og-støtte

Omsorg og støtte

Hjemmehjælp

Målet for hjemmehjælpen i Assens Kommune er: Gennem respekt, omsorg, ærlighed og åbenhed at styrke den enkelte borger i at mestre eget liv.

Varig og midlertidig hjemmehjælp

Assens Kommune tilbyder personlig pleje og praktisk hjælp i hjemmet til personer, der midlertidigt eller varigt har behov herfor.

Her kan du finde Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp + afløsning eller aflastning for voksenområde

Trænende Hjemmepleje

Trænende Hjemmepleje er et individuelt hverdagsrehabiliterings- / afklaringsforløb, som du visiteres til. Her vil blandt andet hjemmeplejen støtte dig i at genvinde dine færdigheder, så du kan klare de daglige gøremål igen - helt eller delvist - samt vurdere dit behov for hjemmehjælp.

Pjecen - Trænende Hjemmepleje

Såfremt der er spørgsmål, kontakt venligst Visitationen jf. nedenstående kontaktoplysninger.

Kontakt Visitationen - Myndighed Sundhed / Ældre

Åbningstider:
Mandag til torsdag 10.00 - 12.30
Fredag 10.00 - 13.00

Tlf: 64 74 71 94

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.