icon-Omsorg-og-støtte

Omsorg og støtte

Center for Rehabilitering og Akutpleje

Centeret er Assens Kommunes døgntilbud til borgere, der af forskellige årsager har brug for et midlertidigt ophold.

Formål med ophold på Center for Rehabilitering og Akutpleje

Ophold på Center for Rehabilitering og Akutpleje er altid midlertidige ophold. Formålet med et ophold er at udvikle funktionsniveauet gennem en intensiv indsats, målrettet træning, pleje og vurdering, eller hvor der er behov for at lave en udredning af borgeren. Opholdet kan også handle om at lindre i livets sidste fase, eller at få mere intensiv pleje, end det er muligt i hjemmet.

Som hovedregel er ophold på Center for Rehabilitering og Akutpleje af kortere varighed, men ophold vurderes altid individuelt. Alle forløb vurderes og tilrettelægges ligeledes individuelt, og genoptræningsforløb stiller gerne krav til en vis form for samarbejde og velvilje til at arbejde med egen situation.

I den første tid på centeret vil der blive lagt en plan for borgerens ophold, som løbende revideres i samarbejde med borgeren, pårørende og fagpersonale.

Hvordan får man ophold på Center for Rehabilitering og Akutpleje

Som borger vil man blive visiteret til et ophold på Center for Rehabilitering igennem den koordinerede visitation. Her vil man henvise på baggrund borgerens genoptræningspotientiale, eller på baggrund af behovet for akutpleje. Kontakt Visitationen for yderligere oplysninger

Pris

Prisen for ophold i en midlertidig bolig i Assens Kommune: se under Takster

Kontakt

til sygeplejerskerne på centret kan ske mellem kl. 8.00 - 15.00 på hverdage og kl. 8.00 - 13.00 i weekender på tlf.nr. 21 15 00 17.

Kontakt Center for rehabilitering og akutpleje

Tlf: 64 74 75 60

OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.