icon-Økonomi-og-ydelser

Økonomi og ydelser

Socialt bedrageri

Assens Kommune arbejder aktivt på at forhindre misbrug af sociale ydelser.

Pengekasse

Læs mere her

 • Assens Kommune har som offentlig myndighed pligt til at sikre, at vi til enhver tid udbetaler ydelser til borgerne på et korrekt grundlag.

  Derfor kontrollerer Assens Kommune både ved ansøgningen og løbende, at de oplysninger vi har, er korrekte.

  Som modtager af en offentlig ydelse, har du pligt til at give Assens Kommune de rigtige oplysninger og til at give dem besked om ændringer, der har betydningen for udbetalingen af den ydelse, du får.

   

 • Hvis du ansøger om en ydelse, kontrollerer vi de oplysninger, som du giver Assens Kommune på ansøgningstidspunktet.

  Hvis vi har brug for at vide mere for at sikre, at du får det, som du er berettiget til, kan vi fx indhente oplysninger fra andre myndigheder og arbejdsløshedskasser.

  Hvis du modtager en ydelse, skal Assens Kommune løbende kontrollere, om du fortsat har ret til ydelsen.

  Det gør vi for eksempel ved, at vi automatisk får oplysninger om flytninger i folkeregistret, samt de oplysninger vi kan indhente fra andre offentlige myndigheder, som kan være indkomstoplysninger fra SKAT eller andre oplysninger, som vi i forvejen anvender i sagsbehandlingen.

   

 • Kontrolgruppen behandler henvendelser fra kommunens ansatte, når der konstateres forhold, som kan vække undren.

  Kontrolgruppen behandler henvendelser fra både navngivne og anonyme henvendelser fra borgere hvor der er mistanke om, at der sker misbrug af sociale ydelser.

  Du skal være opmærksom på, at hvis du i forbindelse med en henvendelse opgiver dit navn, vil det på anmodning blive videregivet til den anmeldte person.

 • Hvis du vil være anonym i din anmeldelse af snyd, skal du undgå at give oplysninger, der kan identificere dig over for den, der bliver anmeldt. Assens Kommune har pligt til at give den anmeldte alle de oplysninger, der er givet i anmeldelsen.

 • Din anmeldelse kan indeholde:

  • Hvem anmeldelsen vedrører – navn, adresse med videre
  • Navn og evt. adresse på modpart (samlever, ægtefælle eller kæreste), som bor og opholder sig hos ydelsesmodtager
  • Hvor lang tid modparten har været hos ydelsesmodtager
  • Hvor ofte modparten er hos ydelsesmodtager
  • Om modparten har ting i ydelsesmodtagers hjem
  • Har modparten en bil
  • Om modparten er far eller mor til ydelsesmodtagers børn
  • udføre modparten sort arbejde
  • Eventuelle supplerende oplysninger til anmeldelsen

Kontakt Borgerservice - Kontrolgruppen

Tlf: 64 74 68 92

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.