icon-Økonomi-og-ydelser

Økonomi og ydelser

Socialt bedrageri

Assens Kommune arbejder aktivt på, at forhindre misbrug af sociale ydelser.

Assens Kommune udføre kontrol med sociale ydelser i samarbejde med andre offentlig myndigheder.

Læs mere her

 • Assens Kommune har som offentlig myndighed pligt til, at sikre at vi til enhver tid udbetaler den korrekte ydelse til vores borger, ud fra det oplyste grundlag.

  Derfor kontrollerer Assens Kommune både ved ansøgningen og løbende, at de oplysninger vi har, er korrekte.

  Hvis du modtager en offentlig ydelse har du pligt til at give Assens Kommune besked, hvis der sker en ændring i din indkomst, civilstand, bopælsforhold med videre. Det kan have en stor betydningen den ydelse du modtager fra os.

   

 • Hvis du ansøger om en ydelse, kontrollerer vi de oplysninger, som du giver Assens Kommune på ansøgningstidspunktet.

  Hvis vi har brug for at vide mere for at sikre, at du får det, som du er berettiget til, kan vi for eksempel indhente oplysninger fra andre myndigheder og arbejdsløshedskasser.

  Hvis du modtager en ydelse, skal Assens Kommune løbende kontrollere, om du fortsat har ret til ydelsen.

  Det gør vi for eksempel ved, at vi får oplysninger fra folkeregistret, samt indhenter oplysninger fra andre myndigheder.

   

 • Kontrolgruppen behandler henvendelser fra kommunen, Skat, Udbetaling Danmark og politiet når der konstateres forhold, som kan vække undren.

  Kontrolgruppen behandler henvendelser fra både navngivne og anonyme henvendelser fra borgere, hvor der er mistanke om, at der sker misbrug af sociale ydelser.

  Du skal være opmærksom på, at hvis du i forbindelse med en henvendelse opgiver dit navn, vil det på anmodning blive videregivet til den anmeldte person.

  Du har ikke ret til at få oplysninger, om sagens videre forløb som anmelder.

 • Hvis du vil være anonym i din anmeldelse af snyd, skal du undgå at give oplysninger, der kan identificere dig over for den, der bliver anmeldt.

  Assens Kommune har pligt til, at give den anmeldte en kopi af din anmeldelse.

  Du har ikke ret til at få oplysninger, om sagens videre forløb som anmelder.

 • Din anmeldelse kan indeholde:

  • hvem anmeldelsen vedrører – navn, adresse med videre
  • navn og evt. adresse på modpart (samlever, ægtefælle eller kæreste), som bor og opholder sig hos ydelsesmodtager
  • hvor lang tid modparten har været hos ydelsesmodtager
  • hvor ofte modparten er hos ydelsesmodtager
  • om modparten har ting i ydelsesmodtagers hjem
  • har modparten en bil
  • om modparten er far eller mor til ydelsesmodtagers børn
  • udfører modparten sort arbejde og hos hvem
  • eventuelle supplerende oplysninger til anmeldelsen
 • Du kan kontakte Kontrolgruppen på følgende telefonnummer 64 74 68 92.

   

Kontakt Borgerservice - Kontrolgruppen

Tlf: 64 74 68 92

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.