icon-Økonomi-og-ydelser

Økonomi og ydelser

Refusion af kørsel til læge og speciallæge

Du har mulighed for at få refusion for din kørsel til læge eller speciallæge.

Bus

Du kan få befordringsgodtgørelse til læge eller speciallæge

Hvis du er pensionist:

 • Udgiften skal overstige 25 kr. i alt
 • Du skal være omfattet af sygesikringsgruppe 1
 • Du skal modtage behandling for Regionens regning
 • Du skal være henvist til speciallæge af alment praktiserende læge eller
 • speciallæge hvor der ikke kræves en henvisning
 • Der kan ydes tilskud til ledsager - hvis du opfylder betingelserne for befordringsgodtgørelse, og ledsagelse er nødvendig på grund af din alder eller helbredstilstand

Du får refunderet det der svarer til Fynbus takster med et kvikkort og du skal indsende dokumentation for dig og din eventuelle ledsager fra lægen.

 Hvis du ikke er pensionist:

 • Udgiften skal overstige 60 kr. og
 • Afstanden mellem din bopæl og speciallægens konsultation skal overstige 50 km
 • Du skal modtage behandling for Regionens regning
 • Du skal være henvist til speciallæge af alment praktiserende læge eller
 • speciallæge hvor der ikke kræves en henvisning
 • Der kan ydes tilskud til ledsager - hvis du opfylder betingelserne for befordringsgodtgørelse, og ledsagelse er nødvendig på grund af din alder eller helbredstilstand


Du får refunderet din udgift ud fra den takst, at du rejser på et rejsekort. Du skal indsende dokumentation for dig og din eventuelle ledsager fra lægen.

Godtgørelse ydes til nærmeste speciallæge


Gruppe 2 sikrede

 • Kan ikke få befordringsgodtgørelse