icon-Økonomi-og-ydelser

Økonomi og ydelser

Legater i Assens Kommune

Assens Kommune administrerer en del forskellige legater, der giver finansiel støtte til en lang række formål, såsom studier, forskning, sociale behov, behandling, rehabilitering, kultur, idræt, frivilligt arbejde mm. Administrationen af legater varetages af Byrådssekretariatet.

Alma og Johannes Andersens Mindelegat

Legatet kan søges af unge under 30 år fra gl. Vissenbjerg Kommune til videregående boglig eller faglig (ikke lønnet) uddannelse. Videregående uddannelse er en uddannelse efter gymnasiet/handelsgymnasiet.
Legatet vil blive udbetalt i portioner på kr. 3.000,00. Hvis der er flere ansøgninger, end der er portioner til, vil der ske lodtrækning.

Legatet er uddelt i 2021.

Ansøg i 2022

Sidste frist for at udfylde ansøgningen via Nem ID er den 30. september 2022.

Hver enkelt ansøger modtager besked om afgørelsen senest uge 43 i 2022.

Legat – Anna Schmidt Kjergaards Mindefond

Fondens formål er at yde støtte til forældreløse børn, subsidiært enker og enkemænd i gl. Assens Kommune samt til folkepensionister i gl. Assens Kommune som alene har deres folkepension.

Legatet er uddelt i 2021.

Ansøg i 2022

Sidste frist for at udfylde ansøgningen via NemID er den 18. november 2022.

Hver enkelt ansøger modtager besked om afgørelsen ultimo december 2022.

F. W. Andersen, Hustru og Søns Legat

Legatet er under nedlæggelse.
Legatet kan fortrinsvis søges af slægtninge til afdøde fhv. Fabrikant af Odense Vilhelm Christian Andersen (død d. 18. juli 1923), men også værdigt trængende personer i gl. Assens Kommune kan ansøge om legatet.

Ansøg i 2022

Sidste frist for at udfylde ansøgningen er den 30. november 2022.

Hver enkelt ansøger modtager besked om afgørelse ultimo december 2022.

Købmand Poul Bertelsen og Hustrus Legat

Fabrikant Bertelsen og hustrus legat og Købmand Bertelsen og hustrus legat er blevet lagt sammen med Skomagermester Hannibal Fennerbergs legat til én fond.
Legatet kan søges af værdigt trængende personer som er bosiddende i gl. Assens Kommune. Der tages særligt hensyn til ældre folk, til mænd og kvinder af handelsstanden og disses børn. Yngre kan også komme i betragtning, når omstændighederne taler herfor.

Ansøg i 2022

Sidste frist for at udfylde ansøgningen er den 21. november 2022.

Hver enkelt ansøger modtager besked om afgørelse ultimo december 2022.

Fhv. Tømrer Jens Laurits Jensens Legat

Legatet uddeles hvert år i henhold til fundatsen, til fordel for pensionister, hvor sygdom gennem længere tid har belastet økonomien.
Ansøgere skal være bosiddende i gl. Tommerup Kommune.

Ansøg i 2022

Sidste frist for at udfylde ansøgningen er den 21. november 2022.

Hver enkelt ansøger modtager besked om afgørelse ultimo december 2022.

Fælleslegatet for værdigt trængende i gl. Assens Kommune

Snedkermester Lars Justesens Legat og Fælleslegatet for værdige trængende i gl. Assens Kommune er blevet lagt sammen til én fond og benævnes nu ”Fælleslegatet for værdige trængende i gl. Assens Kommune”.
Det er et krav at du er bosiddende i gl. Assens Kommune.

Ansøg i 2022

Sidste frist for at udfylde ansøgningen er den 21. november 2022.

Hver enkelt ansøger modtager besked om afgørelse ultimo december 2022.

Kontakt Byrådssekretariatet

Tlf: 64 74 75 00

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.