icon-Økonomi-og-ydelser

Økonomi og ydelser

Legater i Assens Kommune

Assens Kommune administrerer en del forskellige legater, der giver finansiel støtte til en lang række formål, såsom studier, forskning, sociale behov, behandling, rehabilitering, kultur, idræt, frivilligt arbejde mm. Administrationen af legater varetages af Byrådssekretariatet.

Fælleslegatet for værdige trængende i gl. Assens Kommune

Snedkermester Lars Justesens Legat og Fælleslegatet for værdige trængende i gl. Assens Kommune er blevet lagt sammen til én fond og benævnes nu ”Fælleslegatet for værdige trængende i gl. Assens Kommune”
Legatet vil fremadrettet blive udloddet efter fordelingsnøglen:

  • 53% til almindelige værdige trængende og
  • 47% til værdige trængende af håndværkerklassen

Det er et krav at du er bosiddende i gl. Assens Kommune.

Sidste frist for at udfylde ansøgningen er den 6. november 2020.
Hvis du sender ansøgningen med posten, skal den sendes til: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens og være os i hænde senest den 6. november 2020.

Hver enkelt ansøger modtager besked om afgørelse senest den 18. december 2020.

Fhv. Tømrer Jens Laurits Jensens legat

Legatet uddeles hvert år i henhold til fundatsen, til fordel for pensionister, hvor sygdom gennem længere tid har belastet økonomien.
Ansøgere skal være bosiddende i gl. Tommerup Kommune.

Sidste frist for at udfylde ansøgningen er den 6. november 2020.
Hvis du sender ansøgningen med posten, skal den sendes til: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens og være os i hænde senest den 6. november 2020.

Hver enkelt ansøger modtager besked om afgørelse senest den 18. december 2020.

Købmand Poul Bertelsen og Hustrus legat

Fabrikant Bertelsen og hustrus legat og Købmand Bertelsen og hustrus legat er blevet lagt sammen med Skomagermester Hannibal Fennerbergs legat til én fond.
Legatet kan søges af værdigt trængende personer som er bosiddende i gl. Assens Kommune. Der tages særligt hensyn til ældre folk, til mænd og kvinder af handelsstanden og disses børn. Yngre kan også komme i betragtning, når omstændighederne taler herfor.
Kontanthjælpsmodtagere kan ikke komme i betragtning.

Sidste frist for at udfylde ansøgningen via NemID er den 6. november 2020.
Hvis du sender ansøgningen med posten, skal den sendes til: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens og være os i hænde senest den 6. november 2020.

Alle ansøgere vil få besked senest den 18. december 2020.

Legat – Anna Schmidt Kjergaards Mindefond

Fondens formål er at yde støtte til forældreløse børn, subsidiært enker og enkemænd i gl. Assens Kommune samt til folkepensionister i gl. Assens Kommune som alene har deres folkepension.

Ansøgning skal være os i hænde senest den 20. november 2020.

Alle ansøgere vil få besked om afgørelsen senest den 21. december 2020.

Alma og Johannes Andersens Mindelegat

Legatet kan søges af unge under 30 år fra gl. Vissenbjerg Kommune til videregående boglig eller faglig (ikke lønnet) uddannelse. Videregående uddannelse er en uddannelse efter gymnasiet/handelsgymnasiet.

Legatet vil blive udbetalt i portioner på kr. 3.000,00. Hvis der er flere ansøgninger, end der er portioner til, vil der ske lodtrækning.

Ansøgning skal være os i hænde senest den 21. august 2020.

Alle ansøgere vil få besked om afgørelse i uge 40.

F.W. Andersen, Hustru og Søns Legat

Legatet er under nedlæggelse.

Legatet kan fortrinsvis søges af slægtninge til afdøde fhv. Fabrikant af Odense Vilhelm Christian Andersen (død d. 18. juli 1923), men også værdigt trængende personer i gl. Assens Kommune kan ansøge om legatet.

Sidste frist for at udfylde ansøgningen er den 20. november 2020.

Hvis du sender ansøgningen med posten, skal den sendes til: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens og være os i hænde senest den 20. november 2020.

Hver enkelt ansøger modtager besked om afgørelse i uge 50.

Kontakt Byrådssekretariatet

Tlf: 64 74 75 00

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.