icon-Økonomi-og-ydelser

Økonomi og ydelser

Legater i Assens Kommune

Assens Kommune administrerer en del forskellige legater, der giver finansiel støtte til en lang række formål, såsom studier, forskning, sociale behov, behandling, rehabilitering, kultur, idræt, frivilligt arbejde mm. Administrationen af legater varetages af Byrådssekretariatet.

Fælleslegatet for værdige trængende i gl. Assens Kommune

Snedkermester Lars Justesens Legat og Fælleslegatet for værdige trængende i gl. Assens Kommune er blevet lagt sammen til én fond og benævnes nu ”Fælleslegatet for værdige trængende i gl. Assens Kommune”
Legatet vil fremadrettet blive udloddet efter fordelingsnøglen:

  • 53% til almindelige værdige trængende og
  • 47% til værdige trængende af håndværkerklassen

Det er et krav at du er bosiddende i gl. Assens Kommune.

Sidste frist for at udfylde ansøgningen er den 6. november 2020.
Hvis du sender ansøgningen med posten, skal den sendes til: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens og være os i hænde senest den 6. november 2020.

Hver enkelt ansøger modtager besked om afgørelse senest den 18. december 2020.

Fhv. Tømrer Jens Laurits Jensens legat

Legatet uddeles hvert år i henhold til fundatsen, til fordel for pensionister, hvor sygdom gennem længere tid har belastet økonomien.
Ansøgere skal være bosiddende i gl. Tommerup Kommune.

Sidste frist for at udfylde ansøgningen er den 6. november 2020.
Hvis du sender ansøgningen med posten, skal den sendes til: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens og være os i hænde senest den 6. november 2020.

Hver enkelt ansøger modtager besked om afgørelse senest den 18. december 2020.

Købmand Poul Bertelsen og Hustrus legat

Fabrikant Bertelsen og hustrus legat og Købmand Bertelsen og hustrus legat er blevet lagt sammen med Skomagermester Hannibal Fennerbergs legat til én fond.
Legatet kan søges af værdigt trængende personer som er bosiddende i gl. Assens Kommune. Der tages særligt hensyn til ældre folk, til mænd og kvinder af handelsstanden og disses børn. Yngre kan også komme i betragtning, når omstændighederne taler herfor.
Kontanthjælpsmodtagere kan ikke komme i betragtning.

Sidste frist for at udfylde ansøgningen via NemID er den 6. november 2020.
Hvis du sender ansøgningen med posten, skal den sendes til: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens og være os i hænde senest den 6. november 2020.

Alle ansøgere vil få besked senest den 18. december 2020.

Legat – Anna Schmidt Kjergaards Mindefond

Fondens formål er at yde støtte til forældreløse børn, subsidiært enker og enkemænd i gl. Assens Kommune samt til folkepensionister i gl. Assens Kommune som alene har deres folkepension.

Ansøgning skal være os i hænde senest den 20. november 2020.

Alle ansøgere vil få besked om afgørelsen senest den 21. december 2020.

Købmand P. Rasmussen og Hustrus Mindelegat

Legatet er under opløsning.

Legatet kan søges af værdigt trængende i Skalbjerg skoledistrikt til hjælp til beklædning af skolesøgende børn.

Ligeledes kan værdigt trængende personer der er bosiddende i Skalbjerg skoledistrikt søge, særlig familier med mange børn, enker eller enligstillede kvinder, som endnu ikke har alderen til at få folkepension.

Ansøgningen skal være Assens Kommune i hænde senest den 30. november 2020.

Alle ansøgere vil få besked om afgørelse senest den 22. december 2020.

F.W. Andersen, Hustru og Søns Legat

Legatet er under nedlæggelse.

Legatet kan fortrinsvis søges af slægtninge til afdøde fhv. Fabrikant af Odense Vilhelm Christian Andersen (død d. 18. juli 1923), men også værdigt trængende personer i gl. Assens Kommune kan ansøge om legatet.

Sidste frist for at udfylde ansøgningen er den 20. november 2020.

Hvis du sender ansøgningen med posten, skal den sendes til: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens og være os i hænde senest den 20. november 2020.

Hver enkelt ansøger modtager besked om afgørelse i uge 50.

Aarup Kommunes Fælleslegat

Legatet er under nedlæggelse.

Legatet kan søges af personer som har behov for støtte af legatet. Det er et krav, at du er bosiddende i gl. Aarup Kommune (dvs. Aarup, Rørup, Kerte, Skydebjerg eller Orte).

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Byrådssekretariatet, Assens Kommune, tlf. 64747500.

Ansøgningen skal være Assens Kommune i hænde senest den 20. november 2020.

Hver enkelt ansøger modtager besked om afgørelsen senest den 21. december 2020.

A. M. Therkelsens Mindelegat

Legatet er under opløsning.

Legatet kan søges af værdige unge landmænd fra Vissenbjerg Sogn til hjælp til dækning af udgifterne ved ophold på landbrugs-, husmands-, højskole eller lignende til videre uddannelse.

Du skal bruge NemID for at søge digitalt. 

Ansøgningen skal være Assens Kommune i hænde senest den 30. november 2020.

Alle ansøgere vil få besked om afgørelse senest den 22. december 2020.

Gårdejer af Grethenlund Lars Peder Larsens og hustrus, Kathrine Marie Larsens Legat

Legatet er under opløsning.

Legatet kan søges af unge mennesker hjemmehørende i Orte sogn, som dertil findes værdige og trængende, til hjælp til fortsat uddannelse efter endt skoletid, ved studeringer, højskoleophold, ophold på landbrugsskole, husholdningsskole eller lignende institutioner.
Findes der ikke unge mennesker, som skønnes at være berettigede, kan legatet uddeles til værdige og trængende gamle eller syge mennesker i Orte sogn.

Du skal bruge NemID for at søge digitalt. 

Ansøgningen skal være Assens Kommune i hænde senest den 30. november 2020.

Alle ansøgere vil få besked om afgørelse ultimo december 2020.

Kontakt Byrådssekretariatet

Tlf: 64 74 75 00

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.