icon-Økonomi-og-ydelser

Økonomi og ydelser

Legater i Assens Kommune

Assens Kommune administrerer en del forskellige legater, der giver finansiel støtte til en lang række formål, såsom studier, forskning, sociale behov, behandling, rehabilitering, kultur, idræt, frivilligt arbejde mm. Administrationen af legater varetages af Byrådssekretariatet.

Alma og Johannes Andersens Mindelegat

Legatet kan søges af unge under 30 år fra gl. Vissenbjerg Kommune til videregående boglig eller faglig (ikke lønnet) uddannelse. Videregående uddannelse er en uddannelse efter gymnasiet/handelsgymnasiet.
Legatet vil blive udbetalt i portioner på kr. 3.000,00. Hvis der er flere ansøgninger, end der er portioner til, vil der ske lodtrækning.

Legatet er uddelt i 2021.

Ansøg i 2022

Sidste frist for at udfylde ansøgningen via Nem ID er den 30. september 2022.

Hver enkelt ansøger modtager besked om afgørelsen senest uge 43 i 2022.

Legat – Anna Schmidt Kjergaards Mindefond

Fondens formål er at yde støtte til forældreløse børn, subsidiært enker og enkemænd i gl. Assens Kommune samt til folkepensionister i gl. Assens Kommune som alene har deres folkepension.

Legatet er uddelt i 2020

Ansøg i 2021

Ansøgning bliver tilgængelig fra den 1. september 2021.

Sidste frist for at udfylde ansøgningen via NemID er den 19. november 2021.

Hver enkelt ansøger modtager besked om afgørelsen ultimo december 2021.

F. W. Andersen, Hustru og Søns Legat

Legatet er under nedlæggelse.
Legatet kan fortrinsvis søges af slægtninge til afdøde fhv. Fabrikant af Odense Vilhelm Christian Andersen (død d. 18. juli 1923), men også værdigt trængende personer i gl. Assens Kommune kan ansøge om legatet.

Ansøg i 2021

Sidste frist for at udfylde ansøgningen er den 30. november 2021.

Hver enkelt ansøger modtager besked om afgørelse i uge 50.

Kontakt Byrådssekretariatet

Tlf: 64 74 75 00

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.