icon-Økonomi-og-ydelser

Økonomi og ydelser

Legater i Assens Kommune

Assens Kommune administrerer en del forskellige legater, der giver finansiel støtte til en lang række formål, såsom studier, forskning, sociale behov, behandling, rehabilitering, kultur, idræt, frivilligt arbejde mm. Administrationen af legater varetages af Byrådssekretariatet.

Det Holm-Friisiske Legat

Forhenværende organist og skolelærer A.A. Holm og Hustru Marie Dorthea født Friis stiftede legatet: ”Det Holm-Friisiske Legat”.
Legatet er under opløsning, og midlerne udloddes til slægtninge.

Til afdøde A.A. Holms slægt henregnes kun descendender af hans fader, kancelliråd og birkedommer i Møgeltønder Joachim Christoffer Holm, dog skulle lige hermed anses:  Ane Johanne Frederikke Hansen, født den 22. december 1847, og Antoinette Karen Kirstine Hansen, født 3. december 1850, døtre af Johanne Hansen af Gjerup, Brahetrolleborg Sogn og Birk.

Til Marie Dorthea Holm, født Friis`s slægt henregnes kun descendender af hendes fader,skolelærer og dannebrogsmand i Haarby, Baag Herred, Hans Ravn Friis, dog skulle lige hermed anses: Johanne Kirstine Andersen, født den 13. juni 1845, og Lauritz Maximillan Andersen, født den 16. juni 1850, samt Knud Peter Andersen født den 29. april 1848, alle af Assens og børn af afdøde ølbrygger Anders Hansen og hustru Clemine Marie Madsen, disse dog kun personlig.

Hvis du er slægtning bedes du inden den 10. oktober 2018 rette henvendelse til Assens Kommune på mail: sikkerpost@assens.dk
Mailen skal stiles til Byrådssekretariatet, mrkt. Det Holm Friisiske Legat, og du bedes vedlægge dokumentation for dit slægtsskab.

Sparekassedirektør Chr. V. Clausen og Hustrus Mindelegat

Legatet som er under nedlæggelse kan kun søges af personer fra Køng Sogn.
Legatet kan søges i forbindelse med uddannelse på Højskoler, Landbrugsskoler, Seminarier og højere læreanstalter.

Ansøgningsskemaet kan rekvireres ved henvendelse til Byrådssekretariatet på tlf. 64 74 75 00 eller udfyldes elektronisk her på siden – kræver nem-id.

Sidste frist for at udfylde ansøgningen via nem-id er den 30. september 2018.
Hvis du sender ansøgningen med posten, skal den sendes til: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens og være os i hænde senest den 30. september 2018.

Hver enkelt ansøger modtager besked om afgørelsen i uge 42.

Fælleslegatet for værdige trængende i gl. Assens Kommune

Snedkermester Lars Justesens Legat og Fælleslegatet for værdige trængende i gl. Assens Kommune er blevet lagt sammen til én fond og benævnes nu ”Fælleslegatet for værdige trængende i gl. Assens Kommune”
Legatet vil fremadrettet blive udloddet efter fordelingsnøglen:

  • 53% til almindelige værdige trængende og
  • 47% til værdige trængende af håndværkerklassen

Det er et krav at du er bosiddende i gl. Assens Kommune.

Sidste frist for at udfylde ansøgningen er den 6. november 2018.
Hvis du sender ansøgningen med posten, skal den sendes til: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens og være os i hænde senest den 6. november 2018.

Hver enkelt ansøger modtager besked om afgørelse senest den 17. december 2018.

Fhv. Tømrer Jens Laurits Jensens legat

Legatet uddeles hvert år i henhold til fundatsen, til fordel for pensionister, hvor sygdom gennem længere tid har belastet økonomien.
Ansøgere skal være bosiddende i gl. Tommerup Kommune.

Sidste frist for at udfylde ansøgningen er den 6. november 2018.
Hvis du sender ansøgningen med posten, skal den sendes til: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens og være os i hænde senest den 6. november 2018.

Hver enkelt ansøger modtager besked om afgørelse senest den 17. december 2018.

Købmand Poul Bertelsen og Hustrus legat

Fabrikant Bertelsen og hustrus legat og Købmand Bertelsen og hustrus legat er blevet lagt sammen med Skomagermester Hannibal Fennerbergs legat til én fond.
Legatet kan søges af værdigt trængende personer som er bosiddende i gl. Assens Kommune. Der tages særligt hensyn til ældre folk, til mænd og kvinder af handelsstanden og disses børn. Yngre kan også komme i betragtning, når omstændighederne taler herfor.
Kontanthjælpsmodtagere kan ikke komme i betragtning.

Sidste frist for at udfylde ansøgningen via nem-id er den 6. november 2018.
Hvis du sender ansøgningen med posten, skal den sendes til: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens og være os i hænde senest den 6. november 2018.

Alle ansøgere vil få besked senest den 20. december 2018.

F. W. Andersen, Hustru og Søns Legat

Legatet er under nedlæggelse.
Legatet kan fortrinsvis søges af slægtninge til afdøde fhv. Fabrikant af Odense Vilhelm Christian Andersen (død d. 18. juli 1923), men også værdigt trængende personer i gl. Assens Kommune kan ansøge om legatet. Legatet vil blive udbetalt i portioner på kr. 10.000,-.

Ansøgningsskema kan rekvireres ved henvendelse til Byrådssekretariatet på tlf. 64 74 75 00 eller udfyldes elektronisk her på siden - kræver nem-id.

Sidste frist for at udfylde ansøgningen er den 20. november 2018.
Hvis du sender ansøgningen med posten, skal den sendes til: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens og være os i hænde senest den 20. november 2018.

Hver enkelt ansøger modtager besked om afgørelsen i uge 50.

Aarup Kommunes Fælleslegat

Legatet som er under nedlæggelse, kan søges af personer som har behov for støtte af legatet. Det er et krav at du er bosiddende i gl. Aarup Kommune (dvs. Aarup, Rørup, Kerte, Skydebjerg eller Orte). Legatet vil blive udbetalt i portioner på kr. 10.000,-.

Ansøgningsskema kan rekvireres ved henvendelse til Byrådssekretariatet på tlf. 64 74 75 00 eller udfyldes elektronisk her på siden – kræver nem-id.

Sidste frist for at udfylde ansøgningen via nem-id er den 20. november 2018.
Hvis du sender ansøgningen med posten, skal den sendes til: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens og være os i hænde senest den 20. november 2018.

Hver enkelt ansøger modtager besked om afgørelsen i uge 50.

Legat – Anna Schmidt Kjergaards Mindefond

Fondens formål er at yde støtte til forældreløse børn, subsidiært enker og enkemænd i gl. Assens Kommune samt til folkepensionister i gl. Assens Kommune som alene har deres folkepension.

Ansøgning skal være os i hænde senest den 20. november 2018.

Alle ansøgere vil få besked om afgørelsen senest den 20. december 2018.

Alma og Johannes Andersens Mindelegat

Legatet kan søges af unge under 30 år fra gl. Vissenbjerg Kommune til videregående boglig eller faglig (ikke lønnet) uddannelse. Videregående uddannelse er en uddannelse efter gymnasiet/handelsgymnasiet.

Legatet vil blive udbetalt i portioner på kr. 3.000,00. Hvis der er flere ansøgninger, end der er portioner til, vil der ske lodtrækning.

Ansøgning skal være os i hænde senest den 22. august 2018.

Alle ansøgere vil få besked om afgørelse i uge 40.

Max Ebel og hustru Emma, født Nathans, legat

I forbindelse med nedlæggelse af legatet udloddes der midler til:

  • Konfirmationsudstyr til to konfirmander i gl. Assens.
  • Brudeudstyr til to unge piger i gl. Assens

De pågældendes forældre skal være af håndværker eller sømandsstand og agtværdige og trængende. Enker og enkemænds børn har fortrinsret.

  • En eller to værdigt trængende kvinder over 50 år i gl. Assens.

Du skal være af håndværker- eller sømandsstand og værdigt trængende.

Ansøgningen skal være os i hænde senest den 1. september 2018.

Alle ansøgere vil få besked senest i uge 42.

Kontakt Byrådssekretariatet

Åbningstider:
Mandag - Onsdag mellem kl. 10 - 15
Torsdag mellem kl. 10 - 17
Fredag mellem kl. 10 - 13

Tlf: 64 74 75 00

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.