icon-Økonomi-og-ydelser

Økonomi og ydelser

Personligt tillæg

Du kan søge om personligt tillæg, hvis du er pensionist eller førtidspensionist før 01.01.2003 og er særligt vanskeligt stillet økonomisk.

Er du særlig vanskelig stillet økonomisk, kan du søge om personligt tillæg.
 • Du skal ansøge kommunen om personligt tillæg.

  Bor du i udlandet, skal du kontakte Udbetaling Danmark for at søge om personligt tillæg.

 • Du kan søge kommunen om personligt tillæg, hvis du er folkepensionist. Du kan også søge, hvis du modtager førtidspension efter de gamle regler, dvs. reglerne fra før 2003. Du skal være særligt vanskeligt stillet økonomisk for at kunne få personligt tillæg.

  Kommunen foretager en konkret vurdering af dine samlede økonomiske forhold, når den vurderer, om du kan få personligt tillæg. I vurderingen indgår din formue, den sociale pension og alle andre indtægter.

  Kommunen vurderer din formue og indtægt i forhold til den udgift, som du ønsker dækket af det personlige tillæg.

  Kommunen kan anvende vejledende formuegrænser og rådighedsbeløb, når den vurderer, om du er i en økonomisk vanskelig situation.

  Bor du i udlandet, skal du kontakte Udbetaling Danmark for at søge om personligt tillæg.

 • Der gælder ingen faste regler for, hvad et personligt tillæg kan gå til. Et personligt tillæg kan dække udgifter, som kommunen vurderer er rimelige og nødvendige. Det kan fx være udgifter til betaling af briller, tandbehandling, diætkost og forhøjede el- og varmeudgifter, som du ikke kan få dækket af andre former for tillæg.

  Har du ikke boet i Danmark hele dit liv, modtager du måske en lavere pension, en såkaldt brøkpension. Du kan søge om et personligt tillæg til at få dækket et ekstra behov for hjælp.

  Du betaler ikke skat af det personlige tillæg.

 • Måske kan du få andre tillæg ud over det personlige tillæg. Fx:

 • Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

  Du kan klage til Ankestyrelsen, hvis du er uenig i Udbetaling Danmarks afgørelse om personligt tillæg i udlandet. Klagen skal sendes til Udbetaling Danmark, som skal modtage din klage senest fire uger efter, du har modtaget afgørelsen. Udbetaling Danmark skal herefter vurdere afgørelsen igen og sender sagen videre til Ankestyrelsen, hvis du ikke får ret i din klage.

Artiklerne er importeret fra Borger.dk

For hurtigere sagsbehandling, kan du sammen med din ansøgning indsende dokumentation på:

 • Det du søger om hjælp til.

 • Bank kontooversigt, hvor navn og konto nummer skal fremgå af dine udskrifter.

 • Kontoudskrifter for de sidste 3 måneder på alle dine konti, hvor dit navn og konto nummer skal fremgå af udskrifterne.

 • Dokumentation på alle dine faste og nødvendige udgifter, hvor periode og specifikation skal fremgå.

 • Dokumentation på for eksempel, værdi af hus, bil, båd, kapital pension med videre.

 • Dokumentation skal indsendes for alle husstandsmedlemmer som er over 18 år.

 • Du skal indsende din dokumentation som en PDF fil eller som papirpost. Billeder og Excel ark kan ikke bruges som dokumentation.

Kontakt Borgerservice - Team Bolig og Tillæg-pension

Tlf: 64 74 75 16

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.